Το καφενείον η «Απόλαυσις» και ο «ληστής με το ένα χέρι»

Η μουσική μόδα της εποχής που περιγράφουμε ήταν τα γραμμόφωνα. Τα γραμμόφωνα εκτόπισαν σε πολλές περιπτώσεις τις λατέρνες και τις ρομβίες. Παρ΄ όλα αυτά κι εκείνα εκτοπίστηκαν αργότερα από τα ραδιόφωνα τα πικ άπ, τα ηλεκτρόφωνα κ.ά. Τα ραδιόφωνα συνήθως μετέδιδαν κλασσική μουσική ενώ στα γραμμόφωνα οι επιλογές γινόταν μέσα από τις λεγόμενες πλάκες γραμμοφώνου. Ονομαστό κατάστημα για γραμμόφωνα και πλάκες ήταν το κατάστημα του Παντζέχειρ κάτω από το ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολις στην αρχή της οδού Βασ. Βασιλείου, όπου πολλές φορές γινόταν και ακουστικές... επιδείξεις μουσικής! Στη φωτογραφία μας γλέντι με γραμμόφωνο στο χωριό Εμ. Παπάς. Δεύτερος από δεξιά ο Μιχ. Κοκορότσικος.

Γράψτε το σχόλιό σας...