Καινοτομίες στην μετάδοση των Εκλογικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Καινοτομίες στην μετάδοση των Εκλογικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

εκλογες-ΠΚΜ-2015-01-23_111346Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2012 και τις τριπλές εκλογές του 2014, είναι για τρίτη φορά έτοιμη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου 2015.
Η Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας με δική της πρωτοβουλία και με ιδίους πόρους βελτίωσε και εξέλιξε πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας που ανέπτυξε αρχικά για τις εκλογές του 2012 και μετεξέλιξε το 2014.
Το Πληροφοριακό Σύστημα υποστηρίζει πολλαπλά στάδια της εκλογικής διαδικασίας και συγκεκριμένα: παρακολούθηση της ροής εργασίας κατά την παραλαβή, καταχώριση, έλεγχο, μετάδοση προς ΥΠΕΣ και παρουσίαση στο διαδίκτυο των εκλογικών αποτελεσμάτων για τις Εθνικές Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 2015.
Αυτή τη φορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρωτοπορεί και σε αυτή την εκλογική διαδικασία αυτή τη φορά με δύο καινοτομίες:
A. Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, το Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας συνδέεται με το αντίστοιχο του Υπουργείου Εσωτερικών επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική μετάδοση αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά:

  1. o ελαχιστοποιείται ο χρόνος ενσωμάτωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα πολύ συντομότερα
  2. o αποδεσμεύονται ανθρώπινοι πόροι τόσο της Περιφέρειας όσο και του ΥΠΕΣ, οι οποίοι διαφορετικά θα μετέδιδαν και θα παραλάμβαναν μέσω τηλεφώνου τα αποτελέσματα και αξιοποιείται πιο αποδοτικά το προσωπικό.
  3. o ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παρείσφρησης λαθών που πολλές φορές προκύπτουν με τον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης.
  4. o αναδεικνύονται οι ικανότητες αξιόλογων στελεχών του δημοσίου τομέα, τα οποία αν και προέρχονται από διαφορετικούς φορείς, αυτενεργούν και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν από κοινού προϊόντα πληροφορικής υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

B. Για πρώτη φορά γίνεται αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων στο σύστημά μας. Αυτό, χωρίς να επιβαρύνει τους υπαλλήλους με καταχωρίσεις ίδιων στοιχείων σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες, θα δώσει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη, αλλά και στον κάθε υποψήφιο βουλευτή, να διαπιστώσει την επίδοσή του συνολικά στην εκλογική περιφέρεια που συμμετέχει όσο και μέχρι σε επίπεδο εκλογικού τμήματος, μέσα από το φιλικό περιβάλλον του ιστοχώρου εμφάνισης αποτελεσμάτων της ΠΚΜ που δεν είναι άλλος από το https://ekloges.pkm.gov.gr.