Κάλεσμα συμμετοχής στο σχεδιασμό του Δήμου Σερρών

Εύχρηστο on-line ερωτηματολόγιο σχετικά με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Σερρών

Κάλεσμα συμμετοχής στο σχεδιασμό του Δήμου Σερρών

Έπειτα από σχετική πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ο Δήμος Σερρών προτίθεται να υποβάλει για χρηματοδότηση Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η ΣΒΑΑ έχει επίκεντρο δράσεις στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης των Σερρών και την ευρύτερη αστική περιοχή, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς όπως:

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών (ΕΒΕΣ),
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
  • ΤΕΦΑΑ Σερρών,
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Ν.Ε. Σερρών,
  • Ένωση Ξενοδόχων Νομού Σερρών,
  •  Ένωση Γυναικών Ελλάδος / Παράρτημα Σερρών,
  • Club Unesco Σερρών,
  • Ιατρικός Σύλλογος Σερρών και
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών/Παράρτημα Σερρών.

Στην φάση αυτή, ο Δήμος, έχοντας σχηματοποιήσει τις Στρατηγικές Επιλογές και τους Ειδικούς Στόχους της ΣΒΒΑ,  επιθυμεί να τις αξιολογήσει μέσω της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο και εύκολο στην χρήση, ερωτηματολόγιο στην επίσημη σελίδα του Δήμου Σερρών,  απευθυνόμενο σε όλους τους πολίτες του Δήμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαβούλευση, αξιολογώντας τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και να καταθέσετε τις προτάσεις σας.

Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού, είναι η αποτύπωση της γνώμης των πολιτών για το τι είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και ποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή της.

Σε αυτό μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης (επώνυμα ή ανώνυμα) δίνοντας μονο ενα email του και την ιδιότητά του να υποβάλει την άποψη του