«Καμπάνες» σε τρεις επιχειρήσεις των Σερρών για ανασφάλιστους εργαζομένους

Συνολικά 37 παραβάσεις φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας διαπιστώθηκαν σε ελέγχους της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βέροια και Σέρρες.

«Καμπάνες» σε τρεις επιχειρήσεις των Σερρών για ανασφάλιστους εργαζομένους

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως 26-01-16 σε ιατρεία, επιχειρήσεις εμπορίας οπωροκηπευτικών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βέροια και Σέρρες.

Στη πόλη των Σερρών, κατά τη διενέργεια ελέγχων διαπιστώθηκαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας:  

  • Σε καφέ-οβελιστήριο, να απασχολείται εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος σε πίνακες προσωπικού.
  • Σε καφέ-εστιατόριο, να απασχολούνται  δύο εργαζόμενοι χωρίς να είναι καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.
  • Σε καφέ, να απασχολείται εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος στον επιδειχθέντα πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για τις ως άνω παραβάσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των  προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.