Καταπατημένα (!!!) θεωρεί το υπουργείο Οικονομικών τα ακίνητα στον Αχινό

Καταπατημένα (!!!) θεωρεί το υπουργείο Οικονομικών τα ακίνητα στον Αχινό

Την απάντησή του σε ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής Νομού Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μενέλαος Βλάχβεης (Αρ. Πρ. 2065/24-9-12), σχετικά με τα ανταλλάξιμα οικόπεδα του Αχινού, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Στην ερώτησή του, ο Σερραίος  Βουλευτής αναφερόταν στην απαίτηση της Κτηματικής Υπηρεσίας από τους δικαιούχους των εν λόγω οικοπέδων, να εξαγοράσουν τα σπίτια που είχαν ανεγείρει. Ο κ. Βλάχβεης είχε απευθύνει στον κ. Στουρνάρα τα εξής ερωτήματα:

1.      Είναι δυνατόν μετά από 77 χρόνια, στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, να προσπαθεί το κράτος να συγκεντρώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο χρήματα από πολίτες και μάλιστα πρόσφυγες;

2.      Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την αδικία απέναντι στους ανθρώπους αυτούς;

Στην απάντησή του, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι “τα ακίνητα αυτά έχουν καταληφθεί από τους κληρούχους των οικοπέδων πέραν της παραχωρηθείσης σε αυτούς εκτάσεως με βάση την διενεργηθείσα οριστική διανομή (ρυμοτομία) στον συνοικισμό Αχινού του έτους 1939”.

Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας διευκρινίζει ότι “θα εξετασθεί η δυνατότητα παραχώρησης συγκεκριμένων ανταλλάξιμων κτημάτων στις περιπτώσεις που αυτά είναι άρτια και οικοδομήσιμα”.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του υπουργού Οικονομικών προς τον κ. Βλάχβεη αναφέρει:

ΘΕΜΑ: “Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή”

ΣΧΕΤ.: Η 2065/24-9-12 ερώτηση

Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μενέλαος Βλάχβεης, με θέμα “Εξαγορά των ανταλλάξιμων οικοπέδων στο Δ.Δ. Αχινού Ν. Σερρών”, υποβάλλεται συνημμένα το 1562/8-10-12 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Σερρών, σύμφωνα με το οποίο τα αναφερόμενα στην ως άνω ερώτηση ακίνητα είναι καταγεγραμμένα Ανταλλάξιμα Δημόσια Ακίνητα.

Τα ακίνητα αυτά έχουν καταληφθεί από τους κληρούχους των οικοπέδων πέραν της παραχωρηθείσης σε αυτούς εκτάσεως με βάση τη διενεργηθείσα οριστική διανομή (ρυμοτομία) στον συνοικισμό Αχινού του έτους 1939.

τέλος, δεδομένης της πολύπλοκης – από θεσμικής απόψεως – υφιστάμενης κατάστασης στο ιδιοκτησιακό των υπόψη ακινήτων κατ’ αρχήν θα εξετασθεί η δυνατότητα παραχώρησης των καταπατημένων τμημάτων των Ανταλλάξιμων Κτημάτων ΑΚ 19517 και ΑΚ 19666 στις περιπτώσεις που τα τμήματα αυτά είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Για τις λοιπές περιπτώσεις, δηλαδή των καταπατημένων εκτάσεων που δεν συνιστούν άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα και εφόσον δεν καταλαμβάνεται η εξαγορά τους από τις ισχύουσες διατάξεις (παράγραφος 4, άρθρο 2 του ν.δ. 357/76), θα εξετασθεί η επίλυση του ζητήματος μαζί με τις λοιπές περιπτώσεις καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον.