Κατατέθηκε η τροπολογία για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις μετεγγραφές των φοιτητών

φοιτητες-ΑΠΘΚατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας με την οποία κανονίζεται η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι δικαιούχοι μετεγγραφών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η τροπολογία, που θα συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή, εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων» και θα έχει ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου.

Τροποποιούνται οι διατάξεις για τις μετεγγραφές και συγκεκριμένα:

– εξειδικεύεται ανά κατηγορία η δυνατότητα μετεγγραφών (πολυτέκνων, αναπήρων, ορφανών, κ.λπ.) επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι δικαιούνται μεταφορά σε αντίστοιχη σχολή που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονιών τους ή των ιδίων ή στον τόπο κατοικίας ή φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους. Σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη σχολή εκεί, μπορούν να επιλέξουν την πλησιέστερη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ.

– δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε σχολή ή τμήμα του ίδιου ΑΕΙ ή σε τμήμα ΑΕΙ της ίδιας Περιφέρειας.

Με την ίδια τροπολογία καταργείται για τους έμμισθους δημόσιους λειτουργούς και του υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, η δυνατότητα μεταφοράς της θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στην έδρα που υπηρετούν ή διαμένουν ή έχουν εκλεγεί ή σε πλησιέστερο σε αυτήν ΑΕΙ.