Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων Γ’ Τριμήνου 2015 την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2015

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων Γ’ Τριμήνου 2015 την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2015

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2015 θα πιστωθούν τα οικογενειακά επιδόματα του Γ τριμήνου 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι τις 04/09/2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις

Η πληρωμή αφορά 645.000 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 223 εκ. ευρώ.