Καθαροί οι σπόροι καλαμποκιού στις Σέρρες

Καθαροί οι σπόροι καλαμποκιού στις Σέρρες

Οι υπόνοιες για την ύπαρξη στα καλαµπόκια του νοµού Σερρών των επιζήµιων για την υγεία – τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων – ουσιών µε το όνοµα «µυκοτοξίνες» («Τ-2», «ΗΤ-2», «ζεαραλενόνη», «δεοξυνιβαλενόλη»), «αφλατοξίνης Β1» και «ωχρατοξίνης Α» διαλύονται πλέον ύστερα από αναλύσεις δειγµάτων από εξειδικευµένα εργαστήρια, αφαιρώντας ένα ακόµα βάρος από τους παραγωγούς.

Το ζήτηµα προέκυψε από τις δευτερογενείς προσβολές του µύκητα «τριχόδερµα» στα τέλη Σεπτεµβρίου. Ο κατά τα άλλα ωφέλιµος µικροοργανισµός, που συνήθως ανταγωνίζεται άλλα παθογόνα των φυτών τα οποία βρίσκονται στο έδαφος,  «µαύρισε» τα καλαµποκοχώραφα από τα οποία είχε περάσει το έντοµο Diabrotica virgifera, υποβαθµίζοντας την ποιότητα του προϊόντος που συγκοµίστηκε.

Εμπόδια στην αγορά εξαιτίας της φημολογίας

Έκτοτε τα καλαµπόκια όλου του νοµού δύσκολα κινούνται στην αγορά, παρόλο που το θέµα δεν περιορίστηκε µόνο στις Σέρρες αλλά και στους υπόλοιπους νοµούς της ευρύτερης περιοχής. Οι καρποί παραµένουν στις αποθήκες των παραγωγών, καθώς οι πιθανοί αγοραστές φοβούνται για την ύπαρξη των εν λόγω ουσιών που εµφανίζονται σε επικίνδυνα υψηλές ποσότητες όταν ο καρπός προσβάλλεται δευτερογενώς από µύκητες.

Το πρόβληµα προστέθηκε στη µειωµένη παραγωγή που εκλήθησαν να αντιµετωπίσουν οι καλλιεργητές το περασµένο διάστηµα.
Στη ζοφερή κατάσταση για τους παραγωγούς µπορούν να δώσουν λύση, όπως και έκαναν, οι αναλύσεις από εξειδικευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των γεωργικών προϊόντων, που επιβεβαίωσαν την καθαρότητα των σπόρων.

Δείγματα σε εξειδικευµένα εργαστήρια

Η ∆ΑΟΚ Σερρών συνελλεξε τα δείγµατα από κέντρα συγκέντρωσης αραβοσίτου και τα παρέδωσε σε ορισµένα εξειδικευµένα εργαστήρια της χώρας, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη των βλαβερών ουσιών, και τη ∆ευτέρα στάλθηκαν τα τελευταία αποτελέσµατα από τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Αρνητικά τα αποτελέσματα

Ακόµη και τα δείγµατα από σωρούς µε τον πιο έντονα προσβεβληµένο καρπό δεν περιέχουν την πλειοψηφία των επικίνδυνων ουσιών για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, σύµφωνα µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Οι αναλύσεις που αφορούσαν την αφλατοξίνη Β1 έγιναν µε δείγµατα που πάρθηκαν από τις επιχειρήσεις «Αγροτικός Συνεταιρισµός Ένωση Αγροτών Σερρών» και «Χορευτάκης Ιωάννης» στα τέλη Σεπτεµβρίου. Η ουσία ανιχνεύτηκε σε ποσότητες κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της µεθόδου, γεγονός που δηλώνει ότι οι σπόροι αραβόσιτου είναι καθαροί.

Αρνητικά και τα αποτελέσµατα ανίχνευσης της ωχρατοξίνης Α ύστερα από δειγµατοληψία και ανάλυση αραβόσιτου από την επιχείρηση «Φυτοενέργεια Α.Ε», καθώς η ουσία βρέθηκε κάτω από τα επιτρεπτά όρια στο δείγµα.

Ερωτηµατικό για φουµονισίνες και DON

Όσον αφορά την ανίχνευση των µυκοτοξινών, το αποτέλεσµα ελέγχου καρπού από τη βιοτεχνία ζωοτροφών Ναθαναήλ για τις ουσίες ζεαραλενόνη, ΗΤ-2 και Τ-2 ήταν αρνητικό. Στο συγκεκριµένο δείγµα µόνο η δεοξυνιβαλενόλη (DON) και οι φουµονισίνες (fumosins) Β1 και Β2 εµφάνισαν µεγαλύτερη ποσότητα από το όριο ποσοτικοποίησης της µεθόδου ανάλυσης.

Το ίδιο συνέβη και για τα δείγµατα ζωοτροφής που ελήφθησαν από την επιχείρηση ΣΙΑΡΚΟΥ Α.Ε, αφού οι ουσίες ζεαραλενόνη, ΗΤ-2, Τ-2 και DON δεν ανιχνεύτηκαν σε σηµαντικές ποσότητες, ενώ οι φουµοσίνες Β1 και Β2 υπερέβησαν το όριο.

Πηγη: www.agronews.gr