Καθηγητές του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης στο παλιότερο αναγεννησιακό πανεπιστήμιο της Ευρώπης

Καθηγητές του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης στο παλιότερο αναγεννησιακό πανεπιστήμιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΓΕΛ Πεντάπολης, από τις 6 ως τις 10 Μαρτίου 2017  και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την εκπαίδευση Erasmus +, Δράση ΚΑ1 (κινητικότητα εκπαιδευτικών), καθηγητές του Σχολείου, επισκέφθηκαν την Ισπανία και συγκεκριμένα την κωμόπολη Αλκαλά Ντε Ενάρες με το παλιότερο αναγεννησιακό πανεπιστήμιο της Ευρώπης, και παρακολούθησαν κύκλο δομημένων μαθημάτων από το φορέα Cervantes Training Cources.

Μετεκπαίδευση σε καινοτόμο πρακτική

Η κ.Θεοδώρα Μπαγανά, φιλόλογος και Διευθύντρια του Σχολείου, η κ.Νυμφοδώρα Τσιαούση, θεολόγος και ο κ.Γιάννης Σαρημπαλίδης, καθηγητής Πληροφορικής, μετεκπαιδεύτηκαν στην καινοτόμο πρακτική της Συνεργατικής και Συλλογικής Μάθησης μέσω των εργαλείων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information Communication Technology (ICT) tools) και επικοινώνησαν με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ανταλλάσσοντας την εμπειρία και τις ιδέες τους.

Ενίσχυσαν τις γνώσεις τους στην παιδαγωγική μέθοδο των ομάδων εργασίας και στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, όπως η εκπαιδευτική ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας eTwinning, το προσβάσιμο διαδικτυακό περιβάλλον (Web2) και η ιστοεξερεύνηση (Webquest).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός της δράσης αυτής, όπως και του γενικότερου προγράμματος είναι η αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου γνωστικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπως αυτό προκύπτει από την επανάσταση του διαδικτύου και της παγκοσμιοποίησης.

Το πρόγραμμα που εκπονεί το Σχολείο μας είναι διετές και στη διάρκειά του θα ολοκληρωθούν συνολικά άλλες δύο δράσεις – μετακινήσεις, που θα περιλαμβάνουν και διδασκαλία σε σχολείο του εξωτερικού.