Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΕ Σερρών: Νέο voucher τουρισμού!

Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΕ Σερρών: Νέο voucher τουρισμού!

voucher-tourismou-2014-bigΤο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας – ΠΕ Σερρών σας ενημερώνει πως προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»! Το πρόγραμμα θα αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Ø  Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών.
  • Ø  Πρακτική άσκηση 420 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συναφείς με τον κλάδο του τουρισμού.
  • Ø  2.458 € αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.248 € για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ø  Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης μέσω επιχορήγησης της επιχείρησης η οποία προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.
  • Ø  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
  • Ø  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Ελάτε άμεσα στα γραφεία του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, στην οδό Υψηλάντου 4 στον 3ο όροφο, για να καταθέσετε την υποψηφιότητά σας για το πρόγραμμα, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ Φωτοαντίγραφο του απολυτήριου Λυκείου/ Γυμνασίου/ΙΕΚ
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο Κάρτας ανεργίας Φωτοαντίγραφο Κάρτας ανεργίας
Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού(2014) ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού(2014) ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση
ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος)
Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας  (αν υπάρχει) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας  (αν υπάρχει)
Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)  

 

*Σημείωση: Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, θα χρειαστεί να έχετε συμπληρώσει το παρακάτω τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ.

Αίτηση voucher τουρισμού

Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321023640 & 2321051861.