ΚΙΝ.ΑΛ. : Αναζήτηση υποψηφίων βουλευτών για το ψηφοδέλτιο των Σερρών

ΚΙΝ.ΑΛ. : Αναζήτηση υποψηφίων βουλευτών για το ψηφοδέλτιο των Σερρών

Σε… τροχιά εκλογών έχει μπει το Κίνημα Αλλαγής, που ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έγκαιρη κατάρτιση των ψηφοδελτίων.
Μια μόλις μέρα μετά την επίσκεψη της στο νομό Σερρών, η πρόεδρος Φώφη Γεννηματά και η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, συγκρότησαν την Κεντρική Επιτροπή επεξεργασίας των Ψηφοδελτίων.

Η έγκαιρη προετοιμασία για τις εκλογές ανταποκρίνεται σε πολλαπλές ανάγκες και συνδέεται με την αρτιότητα, την επάρκεια και την πολυσυλλεκτικότητα των συνδυασμών, όπως επίσης εκτιμούν ότι συμβάλλει στην ενεργοποίηση και τη διάταξη μάχης των ευρύτερων δυνάμεων του χώρου.

Εγκύκλιος του γραμματέα Μαν. Χριστοδουλάκη

Ηδη έχει σταλεί εγκύκλιος από τον γραμματέα του κόμματος κ. Μαν. Χριστοδουλάκη στις Νομαρχιακές Επιτροπές με την οποία ζητείται να αποστείλουν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, ονόματα ενδιαφερομένων από το νομό ευθύνης τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Η καταγραφή αυτή θα πρέπει να αφορά στελέχη με δεδηλωμένη τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια και θα πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εν λόγω υποψηφιότητας, από πλευράς της ΝΕ, η οποία επίσης θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων.

Προτάσεις για άτομα με… προστιθέμενη αξία

Παράλληλα ζητείται, τα μέλη των Ν.Ε. να αποστείλουν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, προτάσεις για άτομα που θεωρούν ότι μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε οργανωτικό ή πολιτικό επίπεδο με τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεδηλωμένη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια.
Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εν λόγω υποψηφιότητας, από πλευράς της ΝΕ, η οποία επίσης θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία διατυπωθούν επιφυλάξεις από μέλη του οργάνου σχετικά με την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υποψηφίων, αυτές καταγράφονται, χωρίς να απαιτηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διευρυμένης σύστασης της ΝΕ, με τη συμμετοχή σε αυτή των εκλεγμένων βουλευτών, των μελών της ΚΠΕ του νομού, των συντονιστών των Τ.Ο. του νομού και των γραμματέων των αντίστοιχων ΝΕ των επιμέρους κομμάτων/κινήσεων που συνθέτουν το Κίνημα Αλλαγής.
Επισημαίνεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανωτέρω διαδικασία η υφιστάμενη ποσόστωση της τάξεως του 1/3 στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στα ψηφοδέλτια σε εθνικό επίπεδο.

Τρόποι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα

Συμπληρωματικά, στη διαδικασία συλλογής των υποψηφιοτήτων που θα προηγηθεί της διαδικασίας αξιολόγησης τους, θα μπορεί να κατατεθεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων και ενδιαφέρον για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες Εθνικές Εκλογές και με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • -Υποβολή σχετικής πρότασης από τα επιμέρους κόμματα/κινήσεις που συνθέτουν το Κίνημα Αλλαγής.
  • -Υποβολή σχετικής πρότασης από τους γραμματείς των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων του Κινήματος Αλλαγής για άτομα που εμπίπτουν στο ευρύτερο θεματικό τους αντικείμενο.
  • -Υποβολή αυτοπρότασης σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, η οποία θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενα από το βιογραφικό του και την τεκμηρίωση της κατατιθέμενης αυτοπρότασης.

Τα στοιχεία των εν δυνάμει υποψηφίων βουλευτών πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 10 μ.μ.

Εκλογική ετοιμότητα

Όπως επισημαίνουν στελέχη του ΚΙΝ.ΑΛ. το χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές είναι ούτως ή άλλως σύντομο. Γι’ αυτό και χρειάζεται εκλογική ετοιμότητα και διάταξη μάχης.
Ο πολιτικός στόχος που έχει τεθεί για τις επόμενες εκλογές «επιβάλλει όλες μας οι επιλογές να υπακούν στην αδήριτη ανάγκη “καμιά χαμένη” ψήφος, όπως επισημαίνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ισχυρό, πολυσυλλεκτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Για την επίτευξη του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως λένε, το ισχυρό, πολυσυλλεκτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο. «Ισχυρό Ψηφοδέλτιο σημαίνει σε ατομικό επίπεδο πρόσωπα ανεπίληπτου ήθους, κοινωνικής και επαγγελματικής καταξίωσης, με κοινωνική αποδοχή, και δυναμική, με γνώσεις και δυνατότητες.
Σε συλλογικό επίπεδο σημαίνει ομάδα αξιόμαχη, αλληλοσυμπληρούμενη, ικανή να συγκεράσει τις προσωπικές επιδιώξεις υπηρετώντας τη συλλογική ανάγκη με κοινή συνείδηση, δράση και πρακτική.

Πολυσυλλεκτικό Ψηφοδέλτιο σημαίνει περιφερειακή εκπροσώπηση, κλαδική, επαγγελματική και κοινωνική αντιπροσώπευση, ηλικιακό εύρος που συνδέει την πείρα και τη γνώση με την ανανέωση και τη συμμετοχή της νέας γενιάς και την εκπροσώπηση των γυναικών. Προοδευτικό Ψηφοδέλτιο σημαίνει πρόσωπα που πιστεύουν στην στρατηγική της παράταξης, την πολιτική της αυτονομία, την εναλλακτική της προοδευτική πρόταση, τον Πρωταγωνιστικό της ρόλο στις εξελίξεις.
Ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να ικανοποιεί απαρέγκλιτα το τρίπτυχο “Ενότητα-Διεύρυνση-Ανανέωση”.