ΚΛΕΙΣΤΑ τα ΣΧΟΛΕΙΑ στις Σέρρες και τη Τρίτη 10/1, λόγω κακοκαιρίας

ΚΛΕΙΣΤΑ τα ΣΧΟΛΕΙΑ στις Σέρρες και τη Τρίτη 10/1, λόγω κακοκαιρίας

Με νέα απόφαση του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη το μεσημέρι της Δευτέρας 9/1 κατόπιν ενημέρωσης από τη Διεύθηνση Πολιτικής Προστασίας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολα τα σχολεία στο Δήμο Σερρών θα είναι κλειστά και τη Τρίτη 10/1.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Θέμα:  Διακοπή των μαθημάτων, στις 09/01/2017 και 10/01/2017, σε όλες  τις σχολικές μονάδες της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, λόγω επικινδύνων καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ  6/2017

O Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 5 αριθμ.2 Ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  1. Την υπ’ αριθ. Φ.2.1./61/ 09-01-2017 εισήγηση του Δντη Α’/θμιας Εκπ/σης η οποία αναφέρει : “ ..τη διακοπή των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Σερρών, στις 9-1-2017 και 10-1-2017 , λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Π.Ε. Σερρών”
  2. Την υπ’ αριθ. Φ 2.1/70 09-01-2017 εισήγηση του Δντη Β’/θμιας Εκπ/σης η οποία αναφέρει: “…λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών εισηγούμαστε οι σχολικές Μονάδες των Δήμων Περιφερειακής Eνότητας Σερρών να παραμείνουν κλειστές τη  Δευτέρα 09-01-2017 και την Τρίτη 10-01-2017 “ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Τη διακοπή των μαθημάτων, στις 09/01/2017 και 10/01/2017, σε όλες  τις σχολικές μονάδες της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, λόγω επικινδύνων καιρικών φαινομένων

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΏΝ

Με ανάλογες αποφάσεις των υπόλοιπων Δήμων κλειστά θα είναι τα σχολεία τη Τρίτη 10/1 και στους  Δήμους Ηράκλειας, Σιντικής, Βισαλτίας, Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών