Κλειστές θα παραμείνουν οι Τράπεζες: Παρά τη συμφωνία – αμετάβλητος ο ELA

Κλειστές θα παραμείνουν οι Τράπεζες: Παρά τη συμφωνία – αμετάβλητος ο ELA
Τράπεζα Eurobank κατάστημα Πλ.Ελευθερίας (ώρα 13.10)
Τράπεζα Eurobank κατάστημα Πλ.Ελευθερίας (ώρα 13.10)

Αμετάβλητη, στα 89 δισ. ευρώ διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη ρευστότητα που χορηγεί στις ελληνικές τράπεζες μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τον ELA για τις τράπεζες όταν νομοθετήσει τα προαπαιτούμενα η ελληνική βουλή.
Πήρε σήμα η ΕΚΤ για να ξεκλειδώσει τη ρευστότητα
Η τραπεζική αργία παρατείνεται μεχρι και την Τετάρτη (15/7), για τρίτη εβδομάδα, (σ.σ. πιθανόν να ανοίξουν την προσεχή Παρασκευή, αφου αν ψηφιστουν τα προαπαιτούμενα αυτό δεν προβλέπεται να γίνει παρά αργά το βράδυ της Τετάρτης, οπότε οποια ανακοίνωση της ΕΚΤ θα γινει την Πέμπτη) υπογράμμισε εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών σε δηλώσεις του στο Reuters. Ο ίδιος, ερωτηθείς σχετικά, δεν θέλησε να κάνει μια εκτίμηση για το πότε αναμένεται να ανοίξουν ξανά οι τράπεζες.
Από τραπεζικές πηγές, υπογραμμίζεται πως δεν αναμένεται κάποια αλλαγή. «Ο,τι εργασίες κάναμε σήμερα θα συνεχιστούν και αύριο», σημειώνουν.
Με υπουργική απόφαση το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην παράταση της τραπεζικής αργίας μέχρι και την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου.
Η τραπεζική αργία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Αναλυτικά η απόφαση του υπουργού Οικονομικών:

«Θέμα: «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 66) και ισχύει,
β. του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄73),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98 )
2. Τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
3. Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.
4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνεται έως και 15 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με τις αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391) και αρ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (Β΄1420) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».