Κλειστή η Πλατεία Εμπορίου για μια εβδομάδα, λόγω έργων

εργα ασφαλτόστρωσης
εργα ασφαλτόστρωσης

Από το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 18-11-13 έως και την Παρασκευή 22-11-13 (εκτός κωλύματος λόγω καιρικών συνθηκών όπου οι εργασίες θα γίνουν την ακριβώς επόμενη εβδομάδα) θα γίνει εκτροπή (διακοπή) της κυκλοφορίας στην στη  πλατεία Εμπορίου λόγω συντήρησης του οδοστρώματος της πλατείας και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

Και συγκεκριμένα:

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα έχει δύο φάσεις:

1η φάση:

Διακοπή της κυκλοφορίας στην πλατεία Εμπορίου από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως και την οδό Λ. Παπαπαύλου.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση γι’ αυτήν τη φάση είναι η αμφιδρόμηση της οδού  Εθν. Αντίστασης, από την οδό Λ. Παπαπαύλου έως και την οδό Β. Σοφίας, προκειμένου να υπάρχει ομαλή κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων. Διακοπή της κυκλοφορίας στις κάθετες στην πλατεία οδούς, μεταφορά της στάσης των αστικών επί της πλατείας στην οδό Δ. Σολωμού, εκτροπή της κυκλοφορίας των οδών Αν. Θράκης και Δ. Θράκης στην οδό Γ. Παπανδρέου

2η φάση:

Διακοπή της κυκλοφορίας στην πλατεία Εμπορίου στη συμβολή των οδών Λ. Παπαπαύλου και Γ. Παπανδρέου.

 Η κυκλοφοριακή ρύθμιση γι’ αυτήν τη φάση είναι διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λ. Παπαπαύλου, εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Δ. Σολωμού και πλατείας Εμπορίου. Η κίνηση των οχημάτων επί της οδού Γ. Παπανδρέου προς το κέντρο θα γίνεται μέσω της πλατείας Εμπορίου, Αρχ. Μακαρίου, Εθν. Αντίστασης.

Η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση και η αναγκαία σήμανση (κυκλοφοριακή και εργοταξιακή) θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου του έργου.