Κλιμάκιο του Δήμου Σερρών στο Τrondheim Νορβηγίας

8-4-2013 Trondheim 1Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε στη 2η επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (ακρωνύμιο ENCLOSE)» στις 19-22 Μαρτίου 2013. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος έργων κ. Π. Μυστακίδης και η κα Φ. Μίκικη, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του τμ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Συγκοινωνίας, η οποία παρουσίασε στη συνάντηση των εταίρων τις τοπικές μας συνθήκες αναφορικά με κανονισμούς και υποδομές αστικών διανομών, προβλήματα και δυνατότητες, καθώς και προσδοκίες από το έργο. 

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην έδρα του Δήμου του Trondheim (3η μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας), όπου εκπρόσωποί του ανέλυσαν την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου τους, σχετικά με τους περιορισμούς της κίνησης οχημάτων στο κέντρο της πόλης και την οργάνωση των αστικών διανομών. Προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός της κίνησης μη ηλεκτρικών οχημάτων στο ευρύτερο κέντρο της πόλης και για το σκοπό αυτό ήδη δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές σε χώρους στάθμευσης με εξοπλισμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Υπάρχουν προνόμια σε κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη ενώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους που διαθέτουν τέτοια οχήματα, 8-4-2013 Trondheim 2χορηγούνται θέσεις στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου. Υπάρχουν επίσης και δημοτικά ηλεκτρικά οχήματα για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις που εξυπηρετούνται από σταθμούς φόρτισης εντός και εκτός του χώρου στάθμευσης, τον οποίο και επισκέφθηκαν οι εταίροι. Ακόμη, παρουσιάστηκε ένα έργο αστικής ανάπλασης στην κεντρική πλατεία της πόλης και ανταλλάχθηκαν απόψεις για συνολική πολιτική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Posten Norge  (Νορβηγικά Ταχυδρομεία), η οποία και συμμετέχει στο έργο. Πέρα από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταίροι του έργου είναι και εταιρείες που εφαρμόζουν καλές πρακτικές και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές. Η λογική είναι η στράτευση του ιδιωτικού τομέα σε περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές, η αποδοχή των μέτρων και η συνεργασία με το Δήμο για ποιότητα στο αστικό περιβάλλον.

Στις υποδομές των Νορβηγικών Ταχυδρομείων, παρουσιάστηκε ο πρόσφατα αποκτηθείς ηλεκτρικός στόλος της εταιρείας ενώ το κλιμάκιο του Δήμου παρακολούθησε τη διαδικασία αρχειοθέτησης της αλληλογραφίας και των δεμάτων ως παράδειγμα ορθής πρακτικής καθώς και τη διαδικασία διανομής στο «τελευταίο μίλι», στο τελευταίο δηλαδή στάδιο προ της παράδοσης, εντός του κέντρου της πόλης. Η διανομή περιλαμβάνει χρήση ηλεκτρικού στόλου και εξοπλισμού, ακόμη και ηλεκτρικά τρέιλερ. Η εταιρεία αυτή αποτελεί πρότυπο επιχειρηματικής πρακτικής που προνοεί για την οργάνωση της δραστηριότητάς της σύμφωνα με τις πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας.

Τέλος, η αντιπροσωπεία του Δήμου μας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου του Trondheim αλλά και εκπροσώπους εταίρων από Σκωτία και Ρουμανία.

Υπήρξε γόνιμος διάλογος για κοινά προβλήματα κινητικότητας, μελλοντικές συνεργασίες αλλά και προγραμματισμό επισκέψεων ανταλλαγής πρακτικών με ενδεχόμενη παρουσία των εταίρων αυτών στην εκδήλωση ενημέρωσης που θα διοργανωθεί στις 19-20 Ιουνίου στην πόλη μας.

Οι στόχοι των επισκέψεων μελέτης είναι η διαπίστωση καλών πρακτικών του εξωτερικού, η επιλογή ορισμένων μέτρων και η μελέτη δυνατότητας μεταφοράς τους στις τοπικές συνθήκες στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμων Εμπορευματικών Μεταφορών που θα εκπονηθεί στην πόλη μας.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στελεχών του Δήμου μας ήταν υποχρεωτική λόγω της συμμετοχής μας ως εταίρου του έργου, το οποίο συνίσταται σε υλοποίηση επισκέψεων μη έμπειρων σε θέματα διαχείρισης αστικών διανομών πόλεων σε πόλεις με επιτυχημένες πρακτικές. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Αντίστοιχη επίσκεψη μελέτης είχε πραγματοποιηθεί στην πόλη Lucca της Ιταλίας τον Ιούλιο του 2012. Στόχος μας είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με τη συμμετοχή του συνόλου των παρατάξεων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών στελεχών.

 Από το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Ρυθμίσεων