Κοιτά μπροστά η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση

συνεχίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών
συνεχίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

Επιβεβαιώθηκαν και επίσημα οι πληροφορίες του ρεπορτάζ που σας είχαμε μεταδώσει από το Σάββατο (7/12) για τα ευχάριστα νέα που αφορούσαν την έγκριση της ανακεφαλαιοποίησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, από την Τράπεζα της Ελλάδας. Η συνεταιριστική τράπεζα των Σερρών (μαζί με της Πελοποννήσου, Σερρών και Ηπείρου) κατάφερε να ανακεφαλαιοποιηθεί και συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα της διοίκησης αλλά κυρίως της τοπικής κοινωνίας που μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία κράτησε την τοπική συνεταιριστική τράπεζα ζωντανή, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ανταγωνισμό, τις χορηγήσεις αλλά και τις θέσεις εργασίας των τραπεζουπαλλήλων που δουλεύουν σε αυτήν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας την Τετάρτη 11/12:

Με επιτυχία βεβαιώθηκε την Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2013 η ολοκλήρωση της αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013 με Δημόσια Προσφορά. Το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και το Συμπλήρωμα αυτού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις συνεδριάσεις 662/01-11-2013 και 664/25-11-2013 αντίστοιχα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διαμόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 9%, και μετά από σχετική έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας πιστοποίησε, με την από 09 Δεκεμβρίου 2013 απόφασή του (Πρακτικό 16/09.12.2013), την άντληση, συνεταιριστικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, ύψους 3.144.565,70€, το οποίο αντιστοιχεί σε  74.549 συνεταιριστικές μερίδες ενώ, 4.615 μερίδες θα αποδοθούν δωρεάν στα μέλη σε εφαρμογή του όρου που προβλέπει τη δωρεάν παροχή μιας συνεταιριστικής μερίδας για κάθε δέκα νέες στο πρώτο στάδιο της αύξησης.

Το σύνολο του κεφαλαίου πιστώθηκε στις 10/12/2013 στις αντίστοιχες συνεταιριστικές μερίδες στο μητρώο των μελών της τράπεζας και στο λογαριασμό κάθε συνεταίρου. Η ενημέρωση των συνεταίρων θα γίνει από τα καταστήματα της τράπεζας από όπου έγιναν οι σχετικές καταθέσεις σε πίστωση του λογαριασμού αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου.

 Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών λειτουργεί ως Πιστωτικό Ίδρυμα από το 2004 με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελεί τη συνέχεια του Αστικού Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού, ο οποίος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από ομάδα επιχειρηματιών μετά από πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών και την υποστήριξη Παραγωγικών Φορέων του Νομού.

Η Τράπεζα σήμερα , μετά τη δυναμική συμμετοχή και νέων μελών στην αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου , αριθμεί πλέον περίπου 4.700 συνεταίρους,  όλοι  Σερραίοι συμπολίτες μας.
Οι χορηγήσεις της Τράπεζας που ουσιαστικά αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου ξεπέρασαν τα 61,8 εκ. Ευρώ.
Οι καταθέσεις της Τράπεζας ανέρχονται στα  59,8  εκ. Ευρώ.
Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται στα 80 εκ. Ευρώ.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας  μετά την ολοκλήρωση της αύξησης διαμορφώνονται πλέον στα 16,8 εκ. Ευρώ.

Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ευχαριστεί όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για ενίσχυση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας  και τους διαβεβαιώνει ότι η συμμετοχή τους αποτέλεσε, όχι μόνο ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Τράπεζας μας στην τοπική οικονομία, αλλά και ώθηση στην προσπάθεια για θωράκιση και περαιτέρω ενδυνάμωση της δικής μας Τράπεζας, της Τράπεζας όλων των Σερραίων, που απέδειξε ότι στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά του τόπου μας , σε πείσμα των αντίξοων συνθηκών προσβασιμότητας στο υπόλοιπο συγκεντρωμένο Τραπεζικό Σύστημα.

Είμαστε πεπεισμένοι πως η συμμετοχή τους θα αποτελέσει και παράδειγμα για όλους τους  Σερραίους συντοπίτες  μας  και πως θα  γίνει σύντομα πραγματικότητα το ‘’κανένας Σερραίος δεν πρέπει να μείνει αμέτοχος’’ για το συμφέρον του τόπου μας και των ανθρώπων του.

 

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών κ.Ι.Χατζηλιάδης
Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών κ.Ι.Χατζηλιάδης

Ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηλιάδης

«Βρισκόμαστε στο δέκατο έτος της πορείας μας», τόνισε σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηλιάδης, «μιας πορείας που αντικατοπτρίστηκε στην τοπική οικονομία κι απεικονίστηκε στην εμπιστοσύνη που την περιέβαλαν και την περιβάλλουν οι Σερραίοι. Ποτέ δεν αποκλίναμε από τους στόχους μας. Διαθέσαμε προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς των Σερρών, με αμεσότητα, ευελιξία, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και αξιοκρατία, καθώς η τράπεζα διοικείται τοπικά από τους Σερραίους, διά των εκπροσώπων τους».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών στις 27/06/2012 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/09/2012 και 10/06/2013, το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με Δημόσια Εγγραφή για το ποσό έως 5.000.000€ με διάθεση έως 128.866 νέων Συνεταιριστικών Μερίδων, με τιμή διάθεσης 38,80€ και δώρο μία μερίδα για κάθε αγορά 10 μερίδων. Το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και το Συμπλήρωμα αυτού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις συνεδριάσεις 662/01-11-2013 και 664/25-11-2013 αντίστοιχα. Η Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου ξεκίνησε στις 01/11/2013 και ολοκληρώθηκε  στις 22/11/2013.
Η αύξηση καλύφθηκε σε ποσοστό 36,37% και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 1.818.284,40€. 
Στην αύξηση συμμετείχαν 149 νέα μέλη τα οποία κάλυψαν ποσοστό 18,14% των αντληθέντων κεφαλαίων και 447 παλαιά μέλη τα οποία κάλυψαν ποσοστό 81,86% των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η Τράπεζα έκδωσε συνολικά 51.478 Συνεταιριστικές Μερίδες εκ των οποίων 4.615 Συνεταιριστικές Μερίδες εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους αύξησης που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και αφορούν στην μία δωρεάν μερίδα για αγορά κάθε 10 μερίδων (ή πολλαπλάσιων του 10). Σύμφωνα με την συμμετοχή των μελών στην αύξηση θα διανεμηθούν 14.861 μερίδες στα νέα μέλη από τις οποίες οι 1.336 είναι δωρεάν μερίδες και 36.617 μερίδες στα παλαιά μέλη από τις οποίες οι 3.279 είναι δωρεάν μερίδες. 
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας πριν την αύξηση ανέρχονταν στα 11.460.300,00€ με αντίστοιχες 382.010 Συνεταιριστικές Μερίδες ονομαστικής αξίας 30,00€, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης διαμορφώνεται στα 13.004.640,00€ με αντίστοιχες 433.488 Συνεταιριστικές Μερίδες ονομαστικής αξίας 30,00€.
 Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού 273.944,40€ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο.   
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ανακοινώνει αναφορικά με την  αύξηση του Συνεταιριστικού  Κεφαλαίου ότι με το αριθ. πρωτ. 5911/08-12-2013 έγγραφο η Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίησε και πιστοποίησε στην Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ότι πληρούται ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9%, και βάση αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με την υπ. αριθμ. 16/09-12-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε την πιστοποίηση του ποσού της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου, και την πίστωση των αντίστοιχων μερίδων στο μητρώο του κάθε μέλους.
Η πίστωση των νέων μερίδων στα μέλη πραγματοποιείται από τις 10/12/2013.
Σέρρες, 10 Δεκεμβρίου 2013
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Τοπική στήριξη από Εκκλησία, Επιμελητήριο και Περιφερειάρχη

«Πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές προσπάθειες, έτσι ώστε να έχουμε μια τόνωση της τοπικής μας αγοράς. Η Εκκλησία μας πρωτοστατεί σ’ αυτή την προσπάθεια, με ορισμένες εποχές σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρας, διότι δεν πρέπει να απέχει από τις δράσεις και τα τεκταινόμενα του τόπου μας. Η Εκκλησία μας είναι του λαού, ενδιαφέρεται και αγωνίζεται και αγωνιά γι’ αυτόν. Πρέπει λοιπόν, να δώσουμε προτεραιότητα στην αγορά των Σερρών , τις πρωτοβουλίες των Σερραίων επιχειρηματιών», είπε ο μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος.

 «Κομμάτι του επιμελητηρίου Σερρών», χαρακτήρισε τη συνεταιριστική τράπεζα ο πρόεδρος του ΕΒΕΣ Χρήστος Μέγκλας, προσθέτοντας ότι «σε μια εποχή μηδενικής ρευστότητας προς τους επιχειρηματίες περιμένουμε όλοι μια καλύτερη ημέρα. Θέλουμε μια δική μας τράπεζα πιο δυνατή από σήμερα κι ευχόμαστε ότι οι Σερραίοι θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση μέσω της Α.Μ.Κ. Αν αυξηθούν τα κεφάλαια, θα υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν περισσότερα χρήματα στους Σερραίους επιχειρηματίες, θα γίνουν επενδύσεις και θα μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας επεσήμανε τη στήριξή του, τονίζοντας ότι «ως Περιφέρεια, στηρίζουμε στην πράξη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η χώρα μας να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες όπως της τράπεζας των Σερρών». Μάλιστα ως ένδειξη στήριξης κατέθεσε τη δική του ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίθετα δεν τα κατάφεραν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Ευβοίας , Δυτικής Μακεδονίας και Δωδεκανήσου, οι οποίες τίθενται υπο εκκαθάριση και οι καταθέσεις τους αναλαμβάνονται από την Alpha Bank.