«Κόλλησε» η καταγραφή των βοσκοτόπων στον Δήμο Σερρών

«Κόλλησε» η καταγραφή των βοσκοτόπων στον Δήμο Σερρών

βοσκοτόπιαΌπως ήταν αναμενόμενο, αφού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε το «μπαλάκι» για την καταγραφή των βοσκοτόπων στους Δήμους της Π.Ε. Σερρών, η διαδικασία στον Δήμο Σερρών «κόλλησε», καθώς υπάρχουν ερωτήματα από τις υπηρεσίες του Δήμου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ που χρήζουν διευκρινιστικών απαντήσεων για να προχωρήσει η διαδικασία, οι οποίες μέχρι χθες (σύμφωνα με τον Δήμο) δεν είχαν απαντηθεί.

Ο Δήμος Σερρών μας κοινοποίησε επιστολή που έστειλε στις 03/11/2014 προς τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΠΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ) αναφορικά με τη διαχείριση των βοσκοτόπων, ώστε να προσχωρήσει απρόσκοπτα η πληρωμή της α’ δόσης της Ενιαίας Ενίσχυσης των αγροτών του Δήμου Σερρών. Ετσι αποκαλύπτεται και ο “εμπαιγμός” που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2014, όπου ανέθεσε στους Δήμους της ΠΕ Σερρών την καταγραφή των βοσκοτόπων, όταν το ίδιο δήλωνε αδυναμία καταγραφής.

Στην επιστολή που απευθύνεται στους:

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μόσχο Κορασίδη
Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόρη Αποστολάκο
Αντιπρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη
Διευθύντρια  Τεχνικών Ελέγχων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κα. Ουρανία Νάκου
Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ στις 23/10/2014 παρουσία σας, και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και απρόσκοπτα η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 που βασίζεται στην διανομή των δημοτικών βοσκοτόπων στους Κτηνοτρόφους – δικαιούχους των κοινοτικών ενισχύσεων του Δήμου μας, είναι επιτακτική ανάγκη να μας γνωρίσετε αμέσως και εγγράφως τα κάτωθι:
  1. Την ολική και επιλέξιμη έκταση των βοσκοτόπων που είναι καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ ανά δημοτική και τοπική κοινότητα του Δήμου Σερρών σήμερα.
  2. Το μέγεθος της επιλέξιμης έκτασης των βοσκοτόπων που απαιτείται για να ενεργοποιήσουν πλήρως και καθ΄ ολοκληρία τα δικαιώματά τους οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Σερρών αναλυτικά ανά κατηγορία (Ενιαία Ενίσχυση, Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης). Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί εάν στον υπολογισμό της απαιτούμενης έκτασης έχει συμπεριληφθεί και η τυχόν έκταση που διαθέτουν οι παραγωγοί από καλλιέργειες (π.χ. μηδική) και αν αυτή μπορεί να προσμετρηθεί και να αφαιρεθεί από την απαιτούμενη.
  3. Εάν έχουν ολοκληρωθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι των βοσκοτόπων στην επικράτεια του Δήμου Σερρών και ποιο είναι το αποτέλεσμά τους καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις του Δήμου μας η συνολική επιλέξιμη έκταση των δημοτικών βοσκοτόπων που είναι σύμφωνη με το άρθρο 2, στοιχείο γ του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 είναι κατά τουλάχιστον 20% υψηλότερη από αυτή που μας γνωστοποιήθηκε από την Ε.Α.Σ. Σερρών (7.318 ha).
  4. Εάν η ανωτέρω επιλέξιμη έκταση που μας γνωστοποιήθηκε από την ΕΑΣ Σερρών είναι η τελική επιλέξιμη έκταση και με βάση αυτή ο Δήμος Σερρών θα προχωρήσει στο σχεδιασμό της διανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων του.
Παρακαλούμε λόγω του κατεπείγοντος του θέματος όπως μας απαντήσετε άμεσα στα ανωτέρω και όχι αργότερα από τις 6/11/2014.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη πλήρους και σαφούς απάντησης των ανωτέρω ερωτημάτων ο Δήμος Σερρών αδυνατεί να προχωρήσει στη διανομή των βοσκοτόπων του και η όποια καθυστέρηση ή μη ομαλή καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους του Δήμου θα βαρύνει αποκλειστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΑΑΤ.
Για το ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ