Κομισιόν: Η μετατροπή πρώην στρατοπέδων σε πάρκα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ

Βύρωνος_Σέρρες-2013-02-25_115714Απάντηση της Κομισιόν σε σχετικές ερωτήσεις του Ν. Χρυσόγελου

Η Ελλάδα έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη μετατροπή των πρώην στρατοπέδων σε μητροπολιτικά πάρκα, αλλά μπορεί κάτι τέτοιο να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους κάτω από προϋποθέσεις”  απαντάει η Κομισιόν σε 2 ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος,  ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη απόδοση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου στο δήμο Θεσσαλονίκης και γενικότερα τις επιπτώσεις από πιθανή ιδιωτικοποίηση των πρώην στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης. Τις απαντήσεις υπογράφουν οι επίτροπoι Περιβάλλοντος J. Potočnik και Περιφερειακής Ανάπτυξης J. Hahn.

Ο κ. Hahn σημειώνει ότι ο προσδιορισμός ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για ιδιωτικοποιήσεις, οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά τους στο ελληνικό ΤΑΙΠΕΔ εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Ωστόσο, τα έργα που αφορούν στη δημιουργία αστικών πάρκων “μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή”, αν και η επιλογή και η υλοποίηση τέτοιων έργων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.

Ο κ. Potočnik σημειώνει ότι τα έργα που αφορούν την αστική ανάπτυξη ή την αποκατάσταση των χωματερών και των χώρων απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, είτε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον είτε στο πλαίσιο του σχετικού Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να προτείνουν, να εκπονούν και να υλοποιούν ανάλογα έργα.

Ο Ν. Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Η εκποίηση των πρώην στρατοπέδων, αντί να βοηθήσει τη χώρα να ανταπεξέλθει στην κρίση, θα της στερήσει πολύτιμους ελεύθερους χώρους, οι οποίοι αν μετατραπούν σε μητροπολιτικά πάρκα μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης, στην αύξηση του απαράδεκτα χαμηλού ποσοστού πρασίνου που η αναλογία πρασίνου-τσιμέντου που υπάρχει την κατατάσσει σε μια από τις 10 χειρότερες της πόλεις της Ευρώπης, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η επιλογή βρίσκεται αποκλειστικά στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να λειτουργεί ερήμην των πολιτών. Πάντως επιβεβαιώνεται ότι παρόμοιες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση και η αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ ή πόρους από την επόμενη προγραμματική περίοδο, εφόσον προετοιμαστεί κατάλληλα. Και η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μπορεί να έχει ισχυρή υποστήριξη, όπως αποδεικνύει η συμμετοχή των πολιτών στις πρωτοβουλίες για τους χώρους των πρώην στρατοπέδων».