Κόμματα και Αυτοδιοίκηση

Κόμματα και Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να θεωρείται κύριος πολιτικός, και όχι διοικητικός, θεσμός. Καθήκον όλων των κομμάτων είναι να βοηθήσουν την Αυτοδιοίκηση μιας και διακηρύττουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το πρωτοκύτταρο της Δημοκρατίας και ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες είναι το μεγάλο σχολείο της Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ
του Χρυσάφη (Φούλης) Τριανταφύλλου
Πολιτικού Μηχανικού

Καθήκον των κομμάτων είναι να εφαρμόζουν συγκεκριμένη δημοτική πολιτική για την εδραίωση και ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και όχι να κάνουν έναν αγώνα δρόμου να κηδεμονεύσουν περισσότερους Δήμους! Ίσως γι’ αυτό το λόγο, και όχι μόνο, παρατηρούμε την υποτονικότητα, τον εφησυχασμό, την αδιαφορία των πολιτών-δημοτών, ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να είναι πρωταρχικής σημασίας η οργανική εξασφάλιση της συμμετοχής των κατοίκων στις επιλογές και την υλοποίησή τους.

Για να ορθοποδήσει ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν κομματάρχες, αλλά σαν σωστοί πολιτικοί τοπικοί παράγοντες.

Έτσι, καθήκον μας είναι να μελετήσουμε-μελετούμε τα τοπικά προβλήματα, γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν πρωτογενής λαϊκή εξουσία έχει σημαντικές λειτουργίες: αποτελεσματικότητα, έλεγχο, συναίνεση-αμφισβήτηση, ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης.

Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς θεσμούς ενίσχυσης της λαϊκής συμμετοχής. H λαϊκή συμμετοχή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σύνθημα ή σαν προσπάθεια καλύτερης λειτουργικότητας κάποιου κέντρου εξουσίας ή διοίκησης, αλλά σαν μια διαδικασία δημιουργίας ενός χώρου ευθύνης, ο οποίος χώρος δεν  μπορεί να είναι ούτε χώρος ενσωμάτωσης με το σύστημα ούτε χώρος απλής αμφισβήτησης-άρνησης, αλλά χώρος όπου με την ανάδειξη των κυρίων αντιθέσεων στη βάση των υπαρκτών προβλημάτων, να αναπτύσσεται η δυναμική σχέση της κοινωνικής δραστηριότητας-ενεργούς συμμετοχής και κοινωνικής βελτίωσης.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η πληροφόρηση του συμμετόχου υποκειμένου.

Γιατί χωρίς πρόσφορες μορφές αντικειμενικής πληροφόρησης και γνώσης των προβλημάτων, η συμμετοχή γίνεται ανενεργή. Ένα άλλο επίσης στοιχείο είναι και η ποιότητα της πληροφόρησης, η οποία πρέπει να είναι προϊόν επιστημονικής έρευνας, χωρίς όμως να υποτάσσεται εκ των προτέρων σε πολιτικές σκοπιμότητες και επιλογές.

Έτσι, η Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό θεσμό προσπέλασης προς τα κέντρα άσκησης εξουσίας και μπορεί και επηρεάζει τον πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό και το μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ο ρόλος της αυτός όμως και το ειδικό βάρος της στην ανάπτυξη εξαρτάται από τους κοινωνικοπολιτικούς συσχετισμούς και από το ποσοστό εξουσίας που αποκεντρώνεται, αποσπάται, από την φύση της συγκεντρωτικής κεντρικής εξουσίας σε επίπεδο οικονομικό, γεωγραφικό, αρμοδιοτήτων και αυτονομίας.

Τριανταφύλλου Χρυσάφης (Φούλης)

Advertisements