Κρι-Κρι: Ζημιά 18,75 εκατ. από την πυρκαγιά στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών στις Σέρρες

wpid-Κρι-Κρι-φωτιά-κωττας.jpgΣτα 18,75 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται, βάσει της αρχικής εκτίμησης, το ύψος της ζημιάς από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών της Κρι-Κρι στις Σέρρες, στις 24 Δεκεμβρίου 2013.

Η εταιρεία διευκρινίζει πως δεν θα προκύψει επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης, καθ’ ότι οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και το περιεχόμενο τους ήταν επαρκώς ασφαλισμένα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, ο χρονικός ορίζοντας της είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, στην παρούσα φάση. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Η Κρι-Κρι αναφέρει επίσης ότι για την αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας γαλακτοκομικών έχει καταρτιστεί ήδη επιχειρησιακό σχέδιο άμεσης ανοικοδόμησης νέου εργοστασίου στον ίδιο χώρο. Με το νέο εργοστάσιο, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας γαλακτοκομικών αναμένεται εντός του 2014.

Για τη χρηματοδότηση της νέας επένδυσης θα χρησιμοποιηθούν καταρχήν τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την είσπραξη μέρους της αποζημίωσης ως προκαταβολής και με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την εξασφάλιση νέων γραμμών χρηματοδότησης.

Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών της, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών για την παραγωγή σχεδόν του συνόλου των κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων της σε ελληνικές παραγωγικές μονάδες τρίτων. «Έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική εμφάνιση αδυναμίας της ομαλής τροφοδοσίας των προϊόντων της και της εξυπηρέτησης των παραγγελιών των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης

Μετά την ανακοίνωση της Κρι-Κρι, το Χ.Α. αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της, από σήμερα 07/01/2014. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΑΜΕ Σερρών
Με ανακοίνωσή του το ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-Τοπική Γραμματεία Σερρών
Τονίζει ότι πρέπει το κράτος και η επιχείρηση να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι θέσεις εργασίας. Αναλυτικά στην ανακοίνωσή αναφέρεται:
Το θλιβερό ατύχημα της πυρκαγιάς στην γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙΚΡΙ στην πόλη μας, θέτει το πρόβλημα της τύχης των εργαζομένων που εργάζονταν   στα τμήματα του εργοστασίου που καταστράφηκαν.
Το κράτος αλλά και η επιχείρηση πρέπει να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κάλυψη των εργαζομένων για όσο διάστημα χρειαστεί, καθώς θα  πρέπει να διασφαλιστούν  τα δικαιώματα των εργαζομένων  και οι θέσεις εργασίας
Στην κατεύθυνση αυτή η τοπική γραμματεία  Σερρών του ΠΑΜΕ  θα συμβάλει με πρωτοβουλίες μαζί με τους εργαζόμενους της επιχείρησης.