Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη συντήρηση του οδικού τμήματος: κυκλικός κόμβος Σιδηροκάστρου έως γέφυρα Πετριτσίου και του τελωνείου Προμαχώνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη συντήρηση του οδικού τμήματος: κυκλικός κόμβος Σιδηροκάστρου έως γέφυρα Πετριτσίου και του τελωνείου Προμαχώνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν, μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017 στο πλαίσιο του έργου

“Συντήρηση του οδικού τμήματος:κυκλικός κόμβος Σιδηροκάστρου έως γέφυρα Πετριτσίου και του τελωνείου Προμαχώνα” της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Kατά την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, στην λωρίδα κυκλοφορίας φορτηγών που οδηγεί στο σημείο ελέγχου του τελωνείου Προμαχώνα, με κατεύθυνση προς τη Βουλγαρία, καθώς και σε δύο λωρίδες ελέγχου οχημάτων του τελωνείου, με κατεύθυνση επίσης τη γειτονική χώρα, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες.

Ρυθμίσεις θα ισχύσουν επίσης για την κατασκευή του κλειστού αγωγού όμβριων υδάτων μεταξύ εγκαταστάσεων ελέγχου του τελωνείου Προμαχώνα και της συνοριακή γραμμής, καθώς και για την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα στο ελληνικό τμήμα της γέφυρας Μπίστριτσα.

Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από τις άλλες λωρίδες κυκλοφορίας.

Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού τμήματος παλαιάς εθνικής οδού Λευκώνα-Προμαχώνα, από τον κυκλικό κόμβο Σιδηροκάστρου έως τη γέφυρα Πετριτσίου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από ελεύθερο κάθε φορά μέρος του οδοστρώματος.