Κύκλος συνεργασίας μεταξύ ΤΕΦΑΑ και ΤΕΙ με Πανεπιστήμια της πόλης Νις

Κύκλος συνεργασίας μεταξύ ΤΕΦΑΑ και ΤΕΙ με Πανεπιστήμια της πόλης Νις

Το άνοιγμα του νέου κύκλου συνεργασίας ανάμεσα σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Ι., με πανεπιστήμια της πόλης Νις της Σερβίας εγκαινιάστηκε, κατά τα διάρκεια των επίσημων εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν με αφορμή την συμπλήρωση σαράντα πέντε ετών από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθλητισμού & Φυσικής Αγωγής της εν λόγω σερβικής πόλης.

Η συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, σπουδαστικών προγραμμάτων, ανταλλαγή καλών πρακτικών και η από κοινού συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν τους στόχους της προσέγγισης των ανώτατων κι ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Σερρών με αντίστοιχα τριτοβάθμια της Σερβίας.

Στη συνάντηση των εκπρόσωπων των δύο σερραϊκών ιδρυμάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Ι. και εκπρόσωπων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του ΝΙΣ συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονομίας & Τουρισμού κ.Παναγιώτης Γρηγοριάδης ο οποίος τόνισε τη σημασία της συνέχισης καλών και στενών σχέσεων με τη βαλκανική χώρα, όχι μόνον σε οικονομικό – τουριστικό επίπεδο, αλλά και στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας.