Δρομολογήθηκε το προεδρικό διάταγμα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

Δρομολογήθηκε το προεδρικό διάταγμα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

Απάντηση του υπουργού κ. Μανιτάκη σε ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.

Την απάντησή του σε ερώτηση βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Νομού Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μενέλαος Βλάχβεης, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, έδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνης Μανιτάκης.

Στο κείμενο της απάντησης, ο υπουργός διευκρινίζει ότι η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Στην ερώτησή τους (Αρ. Πρωτ. 2766/10-10-12), οι βουλευτές επεσήμαιναν ότι “ο Νόμος 4024 δεν προβλέπει τον χρόνο έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η κατοχύρωση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη των υπαλλήλων του δημοσίου”, ενώ ρωτούσαν “πότε προβλέπεται να εκδοθεί το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα που θα περιλαμβάνει και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα”.

Στην απάντησή του, ο κ. Μανιτάκης αναφέρει τα εξής:

“Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα, με την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος, αναγνώρισης της προϋπηρεσίας και από τον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι επτά (7) έτη, εφόσον έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, στο οποίο θα αναφέρονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, η διαδικασία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας του από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την έκδοσή του δε, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών”.