Λεφτά στους Δήμους του ν.Σερρών από τέλη ζύθου, διαφήμισης, ακίνητης περιουσίας και για την μετακίνηση των μαθητών

χρήματα-euroΚάτι λιγότερο από 17 εκ. ευρώ (275.030€ στο ν.Σερρών) διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους, από τα έσοδα που προέρχονται από τους φόρους ζύθου και διαφήμισης.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 6.967.300 €, από τους φόρους ζύθου και  9.955.280€ από τα έσοδα που προέρχονται από τα Τέλη Διαφήμισης. Αναλυτικά τα ποσά που αναλογούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών είναι:

Α) από τον φόρο ζύθου 113.300€ :

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

6.000,00

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

9.400,00

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

13.600,00

ΝΕΑΣΖΙΧΝΗΣ

8.000,00

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

13.000,00

ΣΕΡΡΩΝ

48.900,00

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

14.400,00

 

Β) Από τα Τέλη διαφήμισης 161.730€

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

8.520,00

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

18.550,00

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

13.430,00

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

19.400,00

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

11.390,00

ΣΕΡΡΩΝ

69.880,00

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

20.560,00

 

137.880€ στους δήμους του νομού, από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το ποσό των 7.965.640,00 ευρώ  κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους της χώρας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε χθές, Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Τα ποσά προέρχονται από τον προϋπολογισμού εσόδων του οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον,  για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Το συνολικό ποσό για το ν.Σερρών είναι: 137.880 ενώ αναλυτικά τα ποσά που αναλογούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών είναι:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

 13.350,00

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 17.870,00

ΝΕΑΣΖΙΧΝΗΣ

 11.770,00

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 17.150,00

ΣΕΡΡΩΝ

 49.810,00

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 18.750,00

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 9.180,00

 

543.000€ στο ν.Σερρών για τη μεταφορά των μαθητών

Το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει το υπουργείο Εσωτερικών σε δήμους και περιφέρειες, έναντι των συνολικών τους δαπανών για τη μεταφορά μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι θα λάβουν συνολικό ποσό 5.001.260,74 €, ενώ οι περιφέρειες θα εισπράξουν συνολικά 25.000.000 €. Από τα οποία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών αντιστοιχούν 424.000€

Αναλυτικά τα ποσά που αναλογούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών είναι:

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 352,00

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 1.100,00

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 192,50

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 500,00

ΣΕΡΡΩΝ

 110.700,00

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 6.100,00