Μ.Κόλλια-Τσαρουχά: Οι υποσχέσεις να γίνουν επιτέλους πράξεις για το ν.Σερρών

ΜΚΤ Περιφ. Α. ΤζιτζικώσταςΣυμμετοχή σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, Στ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συμμετείχε στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε δήλωσή της αναφέρει: « Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε του Κεντρικούς Άξονες Δράσης και προετοιμάζεται να παρουσιάσει και την Α’ φάση της μελέτης για την «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού  και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά τη δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρρες, είχα συνάντηση εργασίας με τον κ. Α. Τζιτζικώστα ενώ παράλληλα παραβρέθηκα  και  στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου και κατέθεσα την εισήγηση μου  προκειμένου να  καταγραφεί στα πρακτικά του.

 Σε αυτή επισήμανα ιδιαίτερα το γεγονός, ότι, αν και για περισσότερα από 30 χρόνια η πατρίδα μας  στοχεύει στη ισόρροπη ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ή διαφοροποιήσεις σε επίπεδο υποδομών, οικονομικών κλάδων, ανθρώπινων πόρων, τελικά  τα αποτελέσματα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν ήταν όχι μόνο να μην υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη σε επίπεδο χώρας, μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αλλά ακόμη και να δημιουργηθούν ανισορροπίες στο εσωτερικών των ίδιων των Περιφερειών, όπως συμβαίνει και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 Σήμερα, ο Νομός Σερρών είναι προτελευταίος στον πίνακα κατάταξης του ΑΕΠ της χώρας, τελευταίος σε επίπεδο Περιφέρειας και διαπιστωμένα η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται κύρια στην άνιση κατανομή των δημοσίων επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) την περίοδο 1982  – 2012, αλλά και στην έλλειψη και υλοποίηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου  για την περιφερειακή πολιτική, που θα αξιοποιούσε στο έπακρο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
Ζήτησα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του, ειδικά αυτή την περίοδο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα, με μειωμένους Κοινοτικούς πόρους και την αδυναμία της πολιτείας, και  να προχωρήσει σε πολιτικές τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που θα καθορίσουν το μέλλον της Περιφέρειας μας, και κατ’ επέκταση και του Ν. Σερρών, να στηρίξουν ιδιαίτερα τις περιοχές που βρίσκονται σήμερα σε όντως δυσμενή θέση.
Βέβαια, η  απουσία περιφερειακής πολιτικής κατά την τελευταία περίοδο είχε δύο πολύ αρνητικά αποτελέσματα: αφενός να μη γίνεται παρέμβαση στους γενεσιουργούς παράγοντες των ανισορροπιών, με αποτέλεσμα αυτοί να διατηρούνται και να οξύνονται και, αφετέρου, οι επιπτώσεις της κρίσης να μην αντιμετωπίζονται εξειδικευμένα (διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας, το βαθμό ανάπτυξης τους πριν την κρίση, τον παραγωγικό τους προσανατολισμό, όπως και το επίπεδο του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου που διαθέτουν).

Θέλω να πιστεύω, ότι έχουν αντιληφθεί, ότι στη  νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η χώρα θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης με μειωμένους Κοινοτικούς πόρους, με ελάχιστους εθνικούς. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους εσωτερικούς παράγοντες (ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, δημόσιες επενδύσεις).

Οι συνεχόμενες υποσχέσεις για αύξηση της ρευστότητας, την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων, την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, την  επιτάχυνση των ρυθμών απορρόφησης του ΕΣΠΑ ελπίζω να μην επαναληφθούν για μια ακόμη φορά. Τα αποτελέσματα των πολιτικών θα φανούν οπωσδήποτε στη διαδρομή του χρόνου. Τότε θα έχουμε ήδη διαπιστώσει αν  ο Νομός Σερρών ακολουθεί την πολυπόθητη ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, και δεν περιθωριοποιείται και ταυτόχρονα δεν καταδικάζεται, όπως και άλλες ακριτικές περιοχές της πατρίδας, και όπως συμβαίνει για δεκαετίες δεν θα τεθεί στο περιθώριο των οικονομικών εξελίξεων.