Μ.Μπόλαρης: «Αποχώρηση της αντιπολίτευσης – Αρνήθηκε την υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου»

Μπόλαρης Μαρκος_2012Αρνηθήκαμε τον ρόλο θεατή σε μία προσπάθεια υποβάθμισης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως πολιτικού οργάνου. Αποχωρήσαμε από μια παράτυπη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.   

Καταγγείλαμε την προσπάθεια εντυπωσιασμού που επιχείρησε η παράταξη Τζιτζικώστα. Ζητήσαμε αρχικά να αναβληθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου αυτό να λειτουργήσει στην ουσιαστική πολιτική του διάσταση  και να αρθούν οι πολλαπλές παρατυπίες της διαδικασίας.

Πράγματι επισημάναμε σειρά παρατυπιών που αφορούν την ουσία και την διαδικασία και συγκεκριμένα:

  • α) Παραλάβαμε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι πρόσκληση με θέμα ημερήσιας διάταξης «Παρουσίαση των κεντρικών αξόνων δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
  • β) Δεν κατατέθηκε καμία απολύτως εισήγηση ούτε από τον Περιφερειάρχη ούτε από τους Αντιπεριφερειάρχες προς γνώση των Παρατάξεων και των Συμβούλων και πέραν αυτού
  • γ) Μας ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, εισαγωγικά, διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης μη προβλεπόμενη από το Νόμο και τον Κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συνεπώς η όλη αντιδημοκρατική μεθόδευση στόχευε να μεταβάλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο  σε ακροατήριο  επιχειρούμενου αιφνιδιασμού και εντυπωσιασμού με έντεκα (11) εισηγήσεις που ουδέποτε κατατέθηκαν.

Υπερασπιζόμενοι την θεσμική και πολιτική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την άρνηση της πλειοψηφίας για αναβολή της συνεδρίασης, η Παράταξη «ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» αποχώρησε καθώς και το σύνολο της αντιπολίτευσης.