Μ.Μπόλαρης: «Παράνομη και εκβιαστική πρακτική είσπραξης αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων από την Α.Ε.ΠΙ. Α.Ε. σε βάρος ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών»

ΑΕΠΙΜε ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Π. Παναγιωτόπουλο και προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Σ. Κεδίκογλου, ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης, αναφέρεται στην παρά τo νόμo και αυθαίρετη πολυετή πρακτική της Α.Ε.ΠΙ., η οποία κατά ευθεία παράβαση του Ν. 2121/1993 που ορίζει ρητά ότι ο υπολογισμός αμοιβής που δικαιούται να αξιώνει από τους χρήστες πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά σε ποσοστιαία βάση, συμπεριλαμβάνει στις συμβάσεις που καταρτίζει επί σειρά ετών με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς παράνομο όρο «για κατώτατο ποσό», γνωστό και ως minimum guarantee. 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.ΠΙ.) είναι μία ανώνυμη εταιρεία η οποία λειτουργεί ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών μουσικών έργων και βάσει του Ν.2121/1993 καθιστάται αρμόδια για την είσπραξη και απόδοση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 32 παρ. 1 του Νόμου, η Α.Ε.ΠΙ. δικαιούται να αξιώνει από τους χρήστες των έργων του ρεπερτορίου της αμοιβή η οποία θα πρέπει να συμφωνείται με τους  χρήστες υποχρεωτικά σε ποσοστιαία βάση για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ανεξαιρέτως, τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή συνδυασμός ακαθάριστων εσόδων και εξόδων, τα οποία προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα του αντισυμβαλλομένου και προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου.

Ωστόσο, στις συμβάσεις που συνάπτει η Α.Ε.ΠΙ. με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τη χώρα, αφενός καθορίζει μονομερώς το ποσοστό σε 2,2% επί των ακαθάριστων εσόδων του σταθμού, αφετέρου προσθέτει αυθαίρετα και κατά ευθεία παράβαση του Νόμου όρο για κατώτατο ποσό αμοιβής, το οποίο και πάλι μονομερώς καθορίζει στα 925¤. Το ποσό αυτό είναι σαφές πως δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στο ποσοστό του 2,2%.

Επιπρόσθετα, ο κ. Μπόλαρης τονίζει ότι μπορεί να διαπιστωθεί καταχρηστική εκμετάλλευση από την Α.Ε.ΠΙ. της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός. Και αυτό διότι ο ραδιοφωνικός σταθμός υποχρεούται να προσχωρεί στη σύμβαση που έχει διαμορφώσει μονομερώς η Α.Ε.ΠΙ., καθορίζοντας μάλιστα μη εύλογες και παράνομες αμοιβές ως οικονομικό αντάλλαγμα για τη χρήση των έργων, λόγω του γεγονότος ότι η ίδια κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός ως πελάτης-χρήστης δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση.

Με την προκλητικά  παράνομη συμπεριφορά της η Α.Ε.ΠΙ. αφενός ζημιώνει οικονομικά παρανόμως περίπου 1.000 επιχειρήσεις ραδιοφώνου στη Χώρα και αφετέρου  χρησιμοποιεί, προκειμένου να εισπράξει τις παρανόμως προσδιοριζόμενες αξιώσεις της, ποινική διαδικασία με χιλιάδες εγκλήσεις, στέλνοντας στα ακροατήρια των δικαστηρίων τους ιδιοκτήτες των επαρχιακών κυρίως ραδιοφωνικών σταθμών, επιτυγχάνοντας την είσπραξη χρημάτων που δεν της οφείλονται, με τρόπο εκβιαστικό.

Υπογραμμίζοντας ότι το κράτος οφείλει να ασκήσει έλεγχο ως προς την παράνομη και επιθετική πολιτική που ακολουθεί η Α.Ε.ΠΙ., σε μία τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο για την αγορά που χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη ρευστότητας, ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς: