ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ: “…οι αβασάνιστα υπεραισιόδοξοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί”!

Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά_1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΚΜΑυτό τόνισε η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Σερρών Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά στην ομιλία της στην “1η Αναπτυξιακή  ημερίδα για τη νέα προγραμματική  περίοδο 2014-2020-απο Περιφέρεια  Κ.Μ

Που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή  19 Απριλίου 2013. Επίσης τόνισε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να δει μια πρόταση για την  άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που παρατηρούνται και αποδεικνύονται με τους δείκτες σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που μετά από τόσα χρόνια είναι κοινή διαπίστωση, ότι το χάσμα των αστικών κέντρων με την περιφέρεια συνεχώς διευρύνεται. Ενώ προέβλεψε ότι «α χρηματοδοτικά κενά για την  ελληνική οικονομία όλο και μεγαλώνουν, το 4ο Μνημόνιο είναι προ των  πυλών»

Αναλυτικά στην ομιλία της είπε τα ακόλουθα:

Κυρίες και κύριοι,  
Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις δηλώσεις ότι αυτή τη φορά ο  σχεδιασμός δεν θα προκύψει από κεντρικό επίπεδο, αλλά μέσα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν στα 13 αναπτυξιακά συνέδρια των περιφερειών  της χώρας.
Όπως υποστηρίζεται αυτό θα γίνει  για να ακουστεί η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιστημονικά και παραγωγικά επιμελητήρια τα οποία  θα χαράξουν τις πολιτικές για το νέο στρατηγικό πλαίσιο και  υπάρχει δέσμευση ότι το Εθνικό Αναπτυξιακό σχέδιο θα προκύψει με βάση τις προτάσεις των περιφερειών.
Ανακοινώθηκαν και χρονοδιαγράμματα  που αφορούν και το 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο στις αρχές καλοκαιριού, το Δεκέμβριο θα κατατεθεί η συνολική πρόταση της χώρας, ώστε από το 2014 να μπορούμε να απορροφούμε χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ.
Αν όλα αυτά επιχειρήσουμε να συνδέσουμε με τα όσα διαδραματίζονται σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, τις δεσμεύσεις για την εφαρμογή μιας σειράς διαρθρωτικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών σε μόνιμη βάση αλλά και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανάπτυξης προκειμένου όπως υποστηρίζεται να επιταχυνθεί αλλά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα παρακαλούσα οι αβασάνιστα υπεραισιόδοξοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Τα χρηματοδοτικά κενά για την  ελληνική οικονομία όλο και μεγαλώνουν, το 4ο Μνημόνιο είναι προ των  πυλών.
Η Ευρώπη στο πλαίσιο  της στρατηγικής της για το 2020 έχει ήδη ορίσει του 5 στόχους  της που αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, την  κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αειφορία, στην εκπαίδευση αλλά και  στην καταπολέμηση της φτώχειας και  του κοινωνική αποκλεισμού.
Εμείς , εισερχόμενοι στην 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020  και στις όποιες προτάσεις , να δούμε αν αυτές συμβαδίζουν με αυτά που έχουν ήδη οριστεί ως απόλυτες προτεραιότητες.
Και επειδή θα ζητηθεί  να συμβάλουμε στην αναγέννηση της Ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας , με τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, 
Θα ήθελα να δω μια  συγκεκριμένη πρόταση για την  άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που παρατηρούνται και αποδεικνύονται με τους δείκτες σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που μετά από τόσα χρόνια είναι κοινή διαπίστωση , ότι το χάσμα των αστικών κέντρων με την περιφέρεια συνεχώς διευρύνεται.
Σας ευχαριστώ