Μαρία Κόλλια-Τσαρουχα: Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;

Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά_2012Η δραματική μείωση των εισοδημάτων που βιώνουν οι πολίτες με την παράλληλη διατήρηση ή και αύξηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αποτελεί το αντικείμενο ΕΡΩΤΗΣΗς της αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Σερρών προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Στην ερώτησή της αναφέρεται χαρακτηριστικά ό,τι η ακρίβεια στην αγορά στις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες σε συνδυασμό με τη βαθειά ύφεση και την ανεργία συνθέτουν ένα «τρίπτυχο», που κυριολεκτικά αποσαρθρώνει την οικονομία και την κοινωνία.
Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, σε μια λεπτομερή και εμπεριστατωμένη έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα, απεικόνισε τις αιτίες της ακρίβειας στη χώρα μας.
Υπογραμμίζονται μερικές από αυτές: Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών. Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση μέρους της αγοράς. Η διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους σε μεγάλο τμήμα της εγχώριας αγοράς (πέραν των φαινομένων αισχροκέρδειας), παρά την ύφεση και τη μείωση του κόστους εργασίας. Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, τις μεταφορές, η κατάσταση στον πιστωτικό τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και άλλα.
Στα τρία τελευταία χρόνια εφαρμογής των μνημονίων, η περίφημη διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης ακολουθήθηκε μόνο ως προς το σκέλος της μείωσης των εισοδημάτων, με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, τη βασική συνιστώσα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής αποτελούσε η πρόβλεψη , ότι η εσωτερική υποτίμηση θα οδηγούσε ταυτόχρονα σε υποχώρηση του γενικού επιπέδου των τιμών. Αντ’ αυτού, και σύμφωνα με διάφορες έρευνες που διεξάγονται κατά καιρούς, οι τιμές πολλών προϊόντων και υπηρεσιών όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμη και όταν η σύγκριση γίνεται με κράτη που βρίσκονται επίσης υπό καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής και έντονης λιτότητας. Ακόμη και εκεί που παρατηρείται πτώση τιμών η πτώση αυτή δεν αποδεικνύεται ανάλογη του μεγέθους , που αναμενόταν με βάση τη διάρκεια και την ένταση της ύφεσης. Οι τιμές των τροφίμων το διάστημα 2008-2013 αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 13%.
Ο πληθωρισμός την περίοδο 2010-2012 αυξήθηκε κατά 4,9%, κινούμενος σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις επίσημες προβλέψεις. Η αρνητική μεταβολή (-0.2%) που σημειώθηκε το Μάρτιο θα μπορούσε να αποτελεί ένα κάποιο θετικό γεγονός για την ολοένα και πιο άδεια τσέπη του καταναλωτή , αν η μεταβολή αυτή βρισκόταν σε αρμονία με τη μείωση της αγοραστικής του ικανότητας.
Ενόψει των ανωτέρω,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Υπάρχει κάποιο συνολικότερο σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να εφαρμόσει η κυβέρνησή σας με σκοπό την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν την ακρίβεια στη χώρα μας στο σύνολό τους;
Ποια άμεσα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου οι δραματικές μειώσεις των εισοδημάτων χιλιάδων συμπολιτών μας να αντισταθμιστούν από τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές των προϊόντων που απαρτίζουν το «καλάθι της νοικοκυράς»;
Ποιες δράσεις έχει αναλάβει το υπουργείο σας για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων , που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και των πρακτικών τιμολόγησης που ακολουθούν; 
Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς χονδρικού και λιανικού εμπορίου με διάφορες μυστικές συμφωνίες δημιουργούν τα γνωστά και άγνωστα καρτέλ τα οποία η Γ. Γ. Εμπορίου οφείλει να αντιμετωπίζει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τιμωρεί. Το θέμα του ανταγωνισμού, της επαρκούς λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας αποκτά στις μέρες μας επιτακτικό χαρακτήρα. Ποιες υποθέσεις έχουν διερευνηθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2010 έως σήμερα;
 
Ποια τα αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής; Επιβλήθηκαν κυρώσεις στις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και βρέθηκαν στοιχεία παραβίασης των κανόνων περί αθέμιτου ανταγωνισμού; Ποια είναι τα ποσά των προστίμων που επεβλήθησαν και σε ποιες εταιρείες αφορούσαν; Πόσα από τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί εισπράχθηκαν και πότε;
Υπάρχει κάποια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης για εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής μείωσης των τιμών στα βασικά καταναλωτικά είδη και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η ελληνική οικογένεια;
 
Αθήνα, 22 Απριλίου  2013
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’  Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών