Μελέτη Αστικής Κινητικότητας στις Σέρρες: Τι αλλαγές προτείνονται στη κυκλοφορία των οχημάτων

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας στις Σέρρες: Τι αλλαγές προτείνονται στη κυκλοφορία των οχημάτων

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (έως την ερχόμενη Παρασκευή 21/8) η «μελέτη αστικής κινητικότητας» που αφορά την πόλη των Σερρών και εκπονήθηκε από την εταιρεία «ΑΚΚΤ Σύμβουλοι Μηχανικοί-Μάριος Μιλτιάδου» μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε στα τέλη του 2014 με προϋπολογισμό 52.720€.

Η έκθεση προτείνει δύο προτάσεις. Μια με τις ελάχιστες παρεμβάσεις και μία με τις μέγιστες παρεμβάσεις, με τους μελετητές να καταλήγουν να προτείνουν τη δεύτερη πρόταση.

Η έκθεση προτείνει κάποιες άμεσες παρεμβάσεις (εντός του 2016) και κάποιες με ορίζοντα το 2025 με βάσει τη πρόβλεψη για το πώς θα είναι η πόλη των Σερρών τότε.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι:

 • Προτείνει δημιουργία δεύτερου υπόγειου πάρκιγκ στη περιοχή του Δημοτικού Γηπέδου
 • Προτείνει την μείωση των τιμών στο πάρκιγκ της Νομαρχίας για την ολιγόωρη χρήση του.
 • Προτείνει την αξιοποίηση του υπαίθριου πάρκιγκ της Νομαρχίας που τώρα χρησιμοποιείται από τους υπαλληλους με την επιβολή αντιτίμου για την χρήση του.
 • Προτείνει την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ Νιγρίτας και τη μεταφορά του στο Σταθμό Λεοφωρείων.
 • Προτείνει την αξιοποίηση της τεχνολογίας (GPS) για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των αστικών λεωφορείων.
 • Προτείνει τη χρήση των πρώην στρατοπέδων Εμμ.Παπά και Κολοκοτρώνη
 • Προβλέπει την επέκταση των ποδηλατόδρομων και τη χρήση ποδηλάτων με ενοίκιο
 • Προτείνει να ΜΗΝ επεκταθεί η πεζοδρόμηση της οδού Μεραρχίας (νυν Κ.Καραμανλή) μεχρι την οδό Θεσσαλονίκης καθώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στην πρόσβαση στο υπόγειο πάρκιγκ.
 • Προβλέπει τον ορισμό ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης με αντίτιμο (0,6€/ώρα) για το κέντρο της πόλης τις ώρες λειτουργίας της αγοράς, αλλά και δωρεάν χρήση από τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου.
 • Προτείνει τη ΜΗ δημιουργία υπόγειο πάρκινγκ στη Πλατεία Εμπορίου καθώς θα επιτείνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης.
 • Τέλος εξετάζει τα προβλήματα των κατοίκων περιοχών, (όπως αυτά τεθηκαν με βάσει τα ερωτηματολόγια που ήταν στη διάθεσή τους) και προτείνει λύσεις.

 

Αναλυτικά η εκτεταμένη περίληψη της έκθεσης αναφέρει:

2η Τεχνική Έκθεση: Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης

Σκοπός και στόχευση

Ο σκοπός των εναλλακτικών προτάσεων της μελέτης είναι ο καθορισμός και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου επεμβάσεων για τη σταδιακή διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη των Σερρών με κριτήρια την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βελτίωση των επιβατικών και εμπορευματικών αστικών μετακινήσεων.

Οι επιμέρους στόχοι προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

 • Η προώθηση της πολυτροπικής μετακίνησης μέσω της αναβάθμισης όλων των μέσων δημόσιων συγκοινωνιών, της προώθησης της εναλλακτικής (ενεργού) μετακίνησης και τη συμπληρωματικότητα των παραπάνω.
 • Ο περιορισμός του ρόλου του ιδιωτικού αυτοκινήτου κυρίως στις μετακινήσεις από και προς την κεντρική περιοχή της πόλης.
 • Η συμβατότητα με έργα αστικών αναπλάσεων, συνδυασμένων μεταφορών και άλλες επεμβάσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν από τις αρχές της πόλης.
 1. Περιγραφή προτεινόμενων επεμβάσεων και εναλλακτικών προτάσεων

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις που αφορούν τόσο ευρύτερες όσο και σημειακές επεμβάσεις και συνθέτουν διαμορφώνουν τις δύο Εναλλακτικές Προτάσεις Επεμβάσεων αναφέρονται στα εξής:

 • Οργάνωση οδικής κυκλοφορίας
 • Οργάνωση στάθμευσης
 • Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές (φορτοεκφορτώσεις)
 • Δίκτυο εναλλακτικών μέσων και ενεργή μετακίνηση
 • Υποδομές ΑμεΑ
 • Αστυνόμευση

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ευρύτερες κυκλοφοριακές επεμβάσεις οργανωμένες ανά χρονικό ορίζοντα και κατηγορία αστικών επεμβάσεων στο πλαίσιο των δύο εναλλακτικών προτάσεων.

Η 1η εναλλακτική πρόταση (do minimum) περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κυκλοφοριακές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση σε ορίζοντα δεκαετίας από την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης των προαναφερθέντων βασικών προβλημάτων του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης των Σερρών, τα οποία στην πλειοψηφία τους εντοπίζονται στην κεντρική περιοχή και στους άξονες διαμπερούς μετακίνησης.

Η 2η εναλλακτική πρόταση (do maximum) περιλαμβάνει, εκτός από τις απαραίτητες κυκλοφοριακές επεμβάσεις σύμφωνα με την 1η εναλλακτική πρόταση, έναν συνδυασμό υποδομών στην ευρύτερη κεντρική περιοχή και ήπιων και καινοτόμων εφαρμογών τόσο στην κεντρική περιοχή όσο και σε αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες αστικά περιοχές, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο σύνολο της πόλης των Σερρών.

Τα στοιχεία διαφοροποίησης μεταξύ της 2ης εναλλακτικής πρότασης σε σχέση με την 1η εναλλακτική πρόταση είναι:

 • Δημιουργία νέου υπόγειου χώρου στάθμευσης.
 • Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή.
 • Προώθηση ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές περιφερειακά του κέντρου.
 • Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων.

Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με την περιγραφή των σημειακών επεμβάσεων ανά χρονικό ορίζοντα. Οι σημειακές επεμβάσεις θεωρείται κρίσιμο να εφαρμοστούν για οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση κυκλοφοριακών επεμβάσεων είτε στην περίπτωση που ο Δήμος ολοκληρώσει μέχρι το 2025 τις πιθανότερες αστικές επεμβάσεις είτε όλες τις αστικές επεμβάσεις.

1.w

Εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων (do minimum)

Βραχυχρόνιος ορίζοντας (έτος 2016)

Οργάνωση κυκλοφορίας

 • Σήμανση παραχώρησης προτεραιότητας (σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.) σε κάθε κυκλικό κόμβο.
 • Αντιστροφή κατεύθυνσης της οδού Παύλου Μελά. Διαμόρφωση κόμβων και οδού ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των αστικών λεωφορείων. Απαγόρευση στάθμευσης από τη μία πλευρά της οδού (Σχήμα 2.1).
 • Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων, διαχωριστικών λωρίδων και οριζόντιας σήμανσης στο βασικό οδικό δίκτυο (δηλαδή στα τμήματα κατηγορίας από δευτερεύουσα συλλεκτήρια έως και ταχεία λεωφόρος, σύμφωνα με την προτεινόμενη λειτουργική ιεράρχηση του Χάρτη Α.1.1).
 • Έλεγχος και απομάκρυνση μη ισχύουσας σήμανσης από το βασικό οδικό δίκτυο.

Οργάνωση στάθμευσης

 • Εισαγωγή συστήματος ελέγχου στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή των βιοκλιματικών αναπλάσεων και της οδού Τσαλοπούλου και απαγορεύσεις στάθμευσης σε κρίσιμες οδούς λόγω λειτουργικού ρόλου ή γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμού των δύο (Σχήμα 2.1). Η συνολική μεθοδολογία που ακολούθησε η ομάδα μελέτης για τον καθορισμό των θέσεων του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Σταθερή χρέωση ανά ώρα (π.χ. 0,5 €/ώρα) μέχρι 2 ώρες κατά τις ώρες 09:00-14:00 και 18:00-21:00 προβλέπεται για τις θέσεις των επισκεπτών ενώ οι κάτοικοι προτείνεται να σταθμεύουν δωρεάν για όλο το 24ωρο. Αξιοποίηση των εσόδων για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων χαρακτήρα βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Προγραμματισμός της Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message Sign, VMS) στη δυτική είσοδο της πόλης για ενημέρωση διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης στον σταθμό αυτοκινήτων της Νομαρχίας (Χάρτης Α.1.3).
 • Καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη χρήση σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης στον σταθμό αυτοκινήτων της Νομαρχίας από κάθε είσοδο της πόλης (Χάρτης α.1.3).
 • Αλλαγή πολιτικής τιμολόγησης του σταθμού αυτοκινήτων της Νομαρχίας με ευνοϊκή τιμολόγηση για τους επισκέπτες και προώθηση της εναλλαγής στάθμευσης, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Προτείνεται να οριστεί χαμηλή τιμολόγηση έως τις 2 πρώτες ώρες και σταδιακή αύξηση της τιμολόγησης για κάθε επιπλέον περίοδο ανάλογα με τον συνολικό χρόνο στάθμευσης (αντίθετα από ότι ισχύει σήμερα).
 • Διευθέτηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τον περιφραγμένο χώρο περί του κτιρίου της Νομαρχίας που διαθέτει είσοδο οχημάτων. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησής του ως δημόσιος χώρος στάθμευσης με κατάλληλο καθεστώς τιμολόγησης.
 • Καταγραφή, έλεγχος και διευθέτηση της λειτουργίας των δημόσιας χρήσης ιδιωτικών σταθμών αυτοκινήτων στην πόλη. Θέσπιση ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής σε συμφωνία με την προαναφερθείσα τιμολογιακή πολιτική του σταθμού αυτοκινήτων της Νομαρχίας

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές

 • Επαναλειτουργία του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) και των στάσεων που είναι εξοπλισμένες με VMS.
 • Δρομολόγηση νέας τακτικής λεωφορειακής γραμμής για τη σύνδεση της υποπεριοχής μελέτης Π1 με την υποπεριοχή μελέτης Π2 μέσω του κέντρου με προτεινόμενη συχνότητα της τάξης των 30 λεπτών για τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών και καταστημάτων.
 • Απλοποίηση δρομολογίων και ανταποκρίσεων κυρίως των γραμμών των οποίων τα λεωφορεία αναμένουν στην πλατεία Εμπορίου ώστε να μειωθεί η οπτική όχληση.
 • Σήμανση και επισήμανση της contra flow λεωφορειολωρίδας στην οδό Ερμού.
 • Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και στα παρακείμενα πεζοδρόμια.
 • Κατάργηση της επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών εκτός στάσεων και ειδική μελέτη για τη δημιουργία δικτύου στάσεων κατόπιν αιτήματος επιβάτη (request stops).
 • Ορισμός αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης με άδεια 06:00-18:00 (Χάρτης Α.1.2). Θεσμοθετημένη λειτουργία εντός καθορισμένου ωραρίου στο σύνολο των θέσεων.

Δίκτυο εναλλακτικών μέσων και ενεργή μετακίνηση

 • Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων στο βασικό οδικό δίκτυο.
 • Σύνδεση ποδηλατόδρομων οδών Φλωριά & Στρυμώνος με ποδηλατόδρομο οδού Μεραρχίας (Σχήμα 2.2).
 • Σύνδεση ποδηλατόδρομων οδών Β. Βασιλείου και Μεραρχίας μέσω πλατείας Ελευθερίας (Σχήμα 2.2).
 • Διαμόρφωση πεζόδρομου στην οδό Εμ. Ανδρόνικού μεταξύ των οδών Ερμού και Μεραρχίας.
 • Πεζοδρόμηση οδού Δελαπόρτα (όπισθεν δικαστικού μεγάρου).
 • Καθοδηγητική σήμανση πεζών από πεζόδρομους της κεντρικής περιοχής και από την περιοχή βιοκλιματικών αναπλάσεων προς το διάδρομο πεζών στην οδό Εξοχών και άλλους πόλους έλξης επισκεπτών καθώς και προς τις στάσεις των δημόσιων συγκοινωνιών (Χάρτης Α.1.3). Προτείνεται η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης εφαρμογής.

Υποδομές ΑμεΑ

 • Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος όλων των τμημάτων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων του βασικού οδικού δικτύου.

Αστυνόμευση

 • Συστηματική αστυνόμευση παράνομης στάθμευσης. Αξιοποίηση εσόδων για επεμβάσεις χαρακτήρα βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Μακροχρόνιος ορίζοντας (έτος 2025). Υλοποίηση των πιθανότερων αστικών επεμβάσεων

Στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα διατηρούνται οι επεμβάσεις που περιγράφονται παραπάνω και προστίθενται οι ακόλουθες:

Οργάνωση κυκλοφορίας

 • Διάνοιξη οδικών τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου (Χάρτης Β. 1.2): o Μακεδονομάχων μεταξύ Ικονίου-Δορυλαίου o Μακεδονομάχων μεταξύ Ν. Φιτσιώτη-34ου Ιπ. Συντάγματος o Μαραθώνος μεταξύ Στρυμώνος – Νιγρίτης o Νικομηδείας μεταξύ 34ου Ιπ. Συντάγματος – Ομογενών o Νικομηδείας μεταξύ Αν. Θράκης – Σιδηροκάστρου o Ηροδότου μεταξύ Απαμείας-Περιφερειακή οδός o Νιγρίτης (διαπλάτυνση) μεταξύ 34ου Ιπ. Συντάγματος – Αγκίστρου
 • Δημιουργία δύο εσωτερικών δακτυλίων διαμπερούς μετακίνησης με παράκαμψη του κέντρου που ορίζονται από τις οδούς: o Δακτύλιος 1: Κοσμά Αλεξανδρίδη / Κομνηνών – Θεσσαλονίκης – Νικομηδείας – Αθ. Αργυρού – Μεγ. Αλεξάνδρου – Αγ. Σοφίας – Εθν. Αντίστασης – Βασ. Βασιλείου – Βενιζέλου o Δακτύλιος 2: Βενιζέλου – Μιαούλη – Βασ. Ηρακλείου – Νικ. Πλαστήρα – Ιων. Δραγούμη – Χατζηπανταζή – Αθ. Αργυρού – Νιγρίτης – Μακεδονομάχων – Σινώπης – Κιλκίς – Παλαιολόγου – Ιερολοχιτών
 • Μονοδρόμηση Μ Αλεξάνδρου με φορά από κέντρο προς ανατολικά έως και Αθ. Αργυρού για την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου γύρω από την πλατεία Εμπορίου (Χάρτης Β.1.2).

Οργάνωση στάθμευσης

 • Προγραμματισμός της Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message Sign, VMS) στη δυτική είσοδο της πόλης για ενημέρωση διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης στον σταθμό αυτοκινήτων της Νομαρχίας (Χάρτης Β.1.3).
 • Διαμόρφωση της λωρίδας contra flow επί της 29ης Ιουνίου στο τμήμα από Π. Μελά έως είσοδο σταθμού αυτοκινήτων Νομαρχίας.

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές

 • Ανανέωση οχημάτων αστικών λεωφορείων και ταξί. Δυνατότητες αυτόματης έκδοσης-ακύρωσης εισιτηρίου και φωνητικής αναγγελίας στάσεων εντός του αστικού λεωφορείου αξιοποιώντας το σύστημα GPS.
 • Δρομολόγηση γραμμής αστικού λεωφορείου για την εξυπηρέτηση του σιδηροδρομικού σταθμού του Ο.Σ.Ε. με συντονισμό δρομολογίων σιδηρόδρομου και αστικού λεωφορείου αξιοποιώντας το σύστημα GPS των αστικών λεωφορείων για τη δυναμική καθοδήγηση του στόλου και την πληροφόρηση των επιβατών.
 • Στεγασμένες στάσεις αστικών λεωφορείων με VMS στον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Εμ. Παπά, στο Τ.Ε.Ι., στο Κ.Τ.Ε.Λ., στον Ο.Σ.Ε. και στεγασμένες στάσεις σε απομακρυσμένες θέσεις που είναι εκτεθειμένες σε καιρικά φαινόμενα.
 • Διεύρυνση «έξυπνων» εφαρμογών που βασίζονται στο σύστημα GPS των αστικών λεωφορείων για τη διαχείριση στόλου και δρομολογίων από/προς τον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Εμ. Παπά.
 • Συμπληρωματική χρήση   (μετεπιβίβαση) αστικών και υπεραστικών λεωφορείων στον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Εμ. Παπά ώστε να διέρχονται λιγότερα υπεραστικά λεωφορεία από το κέντρο της πόλης. Απαιτείται ειδική μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής.
 • Απομάκρυνση σταθμαρχείου Νιγρίτης και σχετικών γραμμών, οι οποίες προτείνεται να καταλήγουν στον τερματικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων χωρίς διέλευση εντός της πόλης ενώ οι επιβάτες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω κατάλληλα συντονισμένων δρομολογίων αστικού λεωφορείου και ταξί για την πρόσβαση από/προς τις κεντρικές περιοχές προς/από τον τερματικό σταθμό.
 • Οι τακτικές γραμμές του υπεραστικού λεωφορείου που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ανατολική είσοδο/έξοδο της πόλης και καταλήγουν στον τερματικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων προτείνεται να χρησιμοποιούν τον διάδρομο που διαμορφώνεται από τις οδούς Αθ. Αργυρού -Νιγρίτης (διανοιγμένη) -Θουκιδίδου – Ηροδότου καθώς και την Περιμετρική Οδό.

Δίκτυο εναλλακτικών μέσων και ενεργή μετακίνηση

 • Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατόδρομων που περιλαμβάνει συνδέσεις με Τ.Ε.Ι., Κεντρικό Πάρκο, Κ.Τ.Ε.Λ. και Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων (περιοχή αναψυχής) μέσω του κέντρου της πόλης σύμφωνα με το Σχήμα 2.3. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των αδιάνοικτων τμημάτων της Ηροδότου στην περιοχή του τερματικού σταθμού Κ.Τ.Ε.Λ. και λόγω του ανομοιογενούς πλάτους των πεζοδρομίων της οδού Μεραρχίας για την χάραξη του ποδηλατόδρομου απαιτούνται σημαντικές κατασκευαστικές επεμβάσεις. Εκτός αυτού, απαιτείται αποχαρακτηρισμός της οδού Εθν. Αντίστασης από Εθνικό σε Δημοτικό οδικό δίκτυο.
 • Καθοδηγητική σήμανση στο δίκτυο ποδηλατόδρομων της πόλης (Χάρτης Β.1.3).
 • Αποφυγή της επέκτασης της πεζοδρόμησης της οδού Μεραρχίας έως την οδό Θεσσαλονίκης λόγω παρεμπόδισης πρόσβασης στον σταθμό αυτοκινήτων της Νομαρχίας και στην στάση των ταξί και δημιουργία ασυνέχειας στο παρακείμενο δίκτυο τοπικών οδών (περιοχή βιοκλιματικών αναπλάσεων). Προτείνεται η μετατροπή του τμήματος σε ήπιας κυκλοφορίας, όπως παρουσιάζεται στον Χάρτη Β.1.1, και ταυτόχρονα η αναβάθμιση των υποδομών πεζών επί της οδού 29ης Ιουνίου από την οδό Μεραρχίας έως την οδό Π. Μελά.
 • Αποφυγή της πεζοδρόμησης της οδού Ερμού λόγω της παρεμπόδισης των αστικών λεωφορείων και των ταξί και ουσιαστικής κατάργησης του λειτουργικού ρόλου των παρακείμενων οδών στην περιοχή των βιοκλιματικών αναπλάσεων. Επέκταση των διαμορφώσεων ήπιας κυκλοφορίας επί της οδού Δ. Σολωμού έως την οδό Τσαλοπούλου (Χάρτης Β.1.1) και αρχιτεκτονική διαμόρφωση για τη σύνδεση με τις διαμορφώσεις ήπιας κυκλοφορίας επί της Τσαλοπούλου. Επέκταση της contra flow λωρίδας αστικών λεωφορείων επί της Δ. Σολομού. Δυνατότητα προσπέλασης των ως άνω τμημάτων ήπιας κυκλοφορίας από αστικά λεωφορεία και ταξί. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση πεζοδρόμησης της οδού Ερμού, απαιτούνται λωρίδες αποκλειστικής κίνησης για τα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών και αλλαγή κατεύθυνσης στις οδούς Τσαλοπούλου και Κωστοπούλου.
 • Ανάπτυξη ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στην Πολεοδομική Ενότητα Ν. Κιουπλιά σύμφωνα με τον Χάρτη Β.1.1.
 • Διαμόρφωση πεζοδρομίων τουλάχιστον ελαχίστων προδιαγραφών (βάσει οδηγιών Σχεδιάζοντας για Όλους) με ελάχιστο πλάτος 1,3 μέτρα σε όλο το δίκτυο πεζοδρομίων. Στα τμήματα που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω γεωμετρικών χαρακτηριστικών πρέπει να διαμορφωθεί πεζοδρόμιο ελάχιστων προδιαγραφών από την μία πλευρά του τμήματος με κατάλληλη σήμανση για την καθοδήγηση των πεζών στα άκρα του τμήματος ή/και να εξεταστεί η σκοπιμότητα εφαρμογής μέτρων ήπιας κυκλοφορίας για την από κοινού χρήση του διαθέσιμου πλάτους από πεζούς και μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
 • Κατασκευή πεζοδρομίου τουλάχιστον ελαχίστων προδιαγραφών με κιγκλίδωμα εκατέρωθεν, εκτός εάν δεν το επιτρέπουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού τμήματος, των οδών Μαρούλη από την περιοχή του Ιερού Ναού του Αγ. Γεωργίου έως την περιοχή Ξενία και προέκταση Μ. Αλεξάνδρου – Εθνική Οδός Σερρών Δράμας από την περιοχή του Park & Ride του πρώην Στρ. Εμ. Παπά έως την οδό Αγ. Σοφίας. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο αποχαρακτηρισμός της οδού από τμήμα Εθνικής οδού και ένταξη αυτού στο Δημοτικό οδικό δίκτυο.

Μακροχρόνιος ορίζοντας (έτος 2025). Υλοποίηση όλων των αστικών επεμβάσεων

Στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα διατηρούνται οι επεμβάσεις που περιγράφονται παραπάνω και προστίθενται οι ακόλουθες:

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές

 • Στεγασμένη στάση αστικών λεωφορείων με VMS στον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη.
 • Διεύρυνση «έξυπνων» εφαρμογών που βασίζονται στο σύστημα GPS των αστικών λεωφορείων για τη διαχείριση στόλου και δρομολογίων από/προς τον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη.
 • Συμπληρωματική χρήση (μετεπιβίβαση) αστικών και υπεραστικών λεωφορείων στον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη ώστε να διέρχονται λιγότερα υπεραστικά λεωφορεία από το κέντρο της πόλης. Απαιτείται ειδική μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής.

 

2η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων (do maximum)

Βραχυχρόνιος ορίζοντας (έτος 2016)

Στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα διατηρούνται οι επεμβάσεις που περιγράφονται στην 1η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων για το 2016 και προστίθενται οι ακόλουθες:

Οργάνωση στάθμευσης

 • Διερεύνηση του νομικού καθεστώτος στο Ο.Π. Κεντρικό Πάρκο, το οποίο βάσει του ΓΠΣ (ΦΕΚ 168/Α.Α.Π./20-05-2013) είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου, για την πιθανότητα διαμόρφωσης και απόδοσης θέσεων στάθμευσης εκτός οδού.

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές

 • Δρομολόγηση νέας λεωφορειακής γραμμής για τη σύνδεση της υποπεριοχής μελέτης Π4 (κεντρικής περιοχής) με την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και την Ακρόπολη. Η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι αυξημένη κατά τη θερινή περίοδο και γενικά κατά τις περιόδους αργιών και διακοπών.

Μακροχρόνιος ορίζοντας (έτος 2025). Υλοποίηση των πιθανότερων αστικών επεμβάσεων

Στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα διατηρούνται οι επεμβάσεις που περιγράφονται στην 1η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων για τον αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα καθώς και στην 2η εναλλακτική πρόταση (έτος 2016) και προστίθενται οι ακόλουθες:

Οργάνωση στάθμευσης

 • Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Δημοτικού Γηπέδου, χωρητικότητας της τάξης των 150 θέσεων, σύμφωνα με τον Χάρτη Β.2.2. Η τιμολόγηση της στάθμευσης πρέπει να ακολουθεί τη διεθνή πρακτική, δηλαδή μειωμένη χρέωση για το πρώτο 2ωρο και σταδιακά αυξανόμενη τιμολόγηση για κάθε επόμενη περίοδο ώστε να έχει αυξημένη χρήση από επισκέπτες και ικανοποιητικό συντελεστή εναλλαγής στάθμευσης. Δεν θεωρείται λειτουργική η ιδέα της δημιουργίας υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλατεία Εμπορίου (χώρος πρώην δημοτικής αγοράς) διότι θα αυξηθούν οι μετακινήσεις προς το κέντρο της πόλης.
 • Καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη χρήση σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης στον σταθμό αυτοκινήτων της Νομαρχίας και του Δημοτικού Γηπέδου από κάθε είσοδο της πόλης (Χάρτης Α.1.3).
 • Δημιουργία συστήματος ελέγχου στάθμευσης στην ευρύτερη κεντρική περιοχή (Σχήμα 2.4). Η συνολική μεθοδολογία που ακολούθησε η ομάδα μελέτης για τον καθορισμό των θέσεων του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Σταθερή χρέωση ανά ώρα (π.χ. 0,5 €/ώρα) μέχρι 2 ώρες κατά τις ώρες 09:00-14:00 και 18:00-21:00 προβλέπεται για τις θέσεις των επισκεπτών ενώ οι κάτοικοι προτείνεται να σταθμεύουν δωρεάν για όλο το 24ωρο. Αξιοποίηση των εσόδων για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων χαρακτήρα βιώσιμης ανάπτυξης.

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές

 • Δρομολόγηση λεωφορείων με εξοπλισμό μεταφοράς ποδηλάτων (σχάρα ποδηλάτων χωρητικότητας τριών ποδηλάτων που προσαρμόζεται στο εξωτερικό του οχήματος) με κατεύθυνση από/προς Αγ. Ιωάννη – Τ.Ε.Φ.Α.Α. προς/από τη συμβολή των ποδηλατόδρομων επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Εξοχών καθώς και με κατεύθυνση από/προς το Κεντρικό Πάρκο προς/από το Εθνικό Στάδιο. Προτείνεται η δρομολόγηση κάποιων από το σύνολο των λεωφορείων που απαρτίζουν επιλεγμένες τακτικές λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται σήμερα ή θα διέρχονται έως το 2025 από τις παραπάνω περιοχές, π.χ. Γραμμή 20. Αγ. Ιωάννης-Επτάμυλοι- Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Δίκτυο εναλλακτικών μέσων και ενεργή μετακίνηση

 • Υλοποίηση και λειτουργία συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στην περιοχή εντός του ΤΕΙ, στο Κεντρικό Πάρκο, στην περιοχή εντός του Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ, στο κέντρο της πόλης και στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Εξοχών, σύμφωνα με τον Χάρτη Β.2.2. Αξιοποίηση των εσόδων για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων χαρακτήρα βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στις Πολεοδομικές Ενότητες Ομόνοια – Καλύβια, Νίκαια (οι οποίες είναι περιοχές αμιγούς κατοικίας).
 • Μετατροπή τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Αναργύρων (σε περιοχές αμιγούς κατοικίας) και στην Πολεοδομική Ενότητα Σιγής – Ν. Κηφισιά γύρω από υπό κατασκευή σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με τον Χάρτη Β.2.1.
 • Δημιουργία πεζοδρόμων στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Αναργύρων και συγκεκριμένα πλησίον του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων στον συνοικισμό οργανωμένης δόμησης, σύμφωνα με τον Χάρτη Β.2.1.

Μακροχρόνιος ορίζοντας (έτος 2025). Υλοποίηση όλων των αστικών επεμβάσεων

Στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ισχύουν οι επεμβάσεις που περιγράφονται στην 2η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων (έτος 2025 – Υλοποίηση των πιθανότερων αστικών επεμβάσεων) και προστίθενται οι ακόλουθες:

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές

 • Στεγασμένη στάση αστικών λεωφορείων με VMS στον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη.
 • Διεύρυνση «έξυπνων» εφαρμογών που βασίζονται στο σύστημα GPS των αστικών λεωφορείων για τη διαχείριση στόλου και δρομολογίων από/προς τον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη.
 • Συμπληρωματική χρήση (μετεπιβίβαση) αστικών και υπεραστικών λεωφορείων στον σταθμό Park & Rideστο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη ώστε να διέρχονται λιγότερα υπεραστικά λεωφορεία από το κέντρο της πόλης. Απαιτείται ειδική μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής.

1.3w

 1. Σημειακές και τοπικές επεμβάσεις και απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών

Οι θέσεις των σημειακών επεμβάσεων περιγράφονται στους Χάρτες Α.1.3, Α.2.3 για το έτος 2016 και στους Χάρτες Γ.1.3 και Γ.2.3 για το έτος 2025.

 • Σημεία με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους

Με βάση την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στην 1η Τεχνική Έκθεση, σημειώνονται κόμβοι στους οποίους παρατηρήθηκαν υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι. Έτσι, με στόχο την εξομάλυνση της κυκλοφορίας προτείνονται οι ακόλουθες σημειακές επεμβάσεις, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2016:

 • Κόμβος Βενιζέλου – Ερμού – Βασιλείου: Κατάλληλη κατασκευαστική διαμόρφωση με μόνιμη κατασκευή του κόμβου καθώς αναμένονται στο μέλλον ακόμη υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι, ενόψει και της αλλαγής κατεύθυνσης της οδού Π. Μελά από όπου θα διέρχονται αστικά λεωφορεία και επιβατικά αυτοκίνητα, με κατεύθυνση κυρίως προς τον Σταθμό Αυτοκινήτων της Νομαρχίας (Σ.Α.Σ. Α.Ε.).
 • Κόμβος Λ. Παπαπαύλου – Δ. Σολωμού – Γ. Παπανδρέου (Πλατεία Εμπορίου): Επαναλειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο με στόχο την ομαλή κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων έως ότου η οδός Ερμού μετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (1η εναλλακτική πρόταση παρεμβάσεων).
 • Κόμβος Μακεδονομάχων – Δορυλαίου: Κατάλληλη κατασκευαστική διαμόρφωση με μόνιμη κατασκευή του κυκλικού κόμβου, καθώς και εφαρμογή των προτεινόμενων διανοίξεων των παρακείμενων οδών (1 η εναλλακτική πρόταση παρεμβάσεων).
  • Μελανά Σημεία (Black spots)

Με βάση τα αποτελέσματα της 1ης Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα προέκυψαν κάποιες διασταυρώσεις και σημεία του οδικού δικτύου, στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως μελανά. Μετά από επιτόπια έρευνα της ομάδας μελέτης στα σημεία αυτά με στόχο τη διερεύνηση για τα πιθανά αίτια των ατυχημάτων, προτείνονται οι ακόλουθες σημειακές επεμβάσεις με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2016 και το 2025.

Βραχυχρόνιος ορίζοντας (έτος 2016)

 • Κόμβος Μεραρχίας – Θεσσαλονίκης: Επαναλειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο με στόχο την ομαλότερη κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων και τη μείωση των κυκλοφοριακών εμπλοκών.
 • Κόμβος Μεγ. Αλεξάνδρου – Αρχ. Μακαρίου (Πλατεία Εμπορίου): Για το έτος 2016, μόνιμη κατάλληλη κατασκευαστική διαμόρφωση της υπάρχουσας νησίδας ώστε να μειωθούν οι κυκλοφοριακές εμπλοκές των οχημάτων.
 • Κόμβος Μαραγκουδάκη – Αρχ. Μακαρίου: Απομάκρυνση των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων από τις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ορατότητα των διερχόμενων οχημάτων.
 • Κόμβος Πρ. Χριστοφόρου – Λ. Παπαπαύλου: Απομάκρυνση των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων από τις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ορατότητα των διερχόμενων οχημάτων.
 • Οδός Εξοχών: Κατάλληλη υπερύψωση της οδού κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας που θα καταλαμβάνει τμήμα μόνο του πλάτους της οδού (μαξιλαράκια), προκειμένου να αποθαρρυνθεί η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων.
 • Κόμβος Νικομηδείας – Προύσσης: Τοποθέτηση φωτιστικών διατάξεων για την ενίσχυση της ορατότητας του κόμβου κατά τις βραδινές ώρες καθώς και κατάλληλη διαμόρφωση/απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης.

Μακροχρόνιος ορίζοντας (έτος 2025)

 • Κόμβος Αθ. Αργυρού – Νιγρίτης – Αν. Θράκης: Κατάλληλη κατασκευαστική διαμόρφωση με μόνιμη κατασκευή κυκλικού κόμβου για τον διαχωρισμό των κινήσεων των διερχόμενων οχημάτων.
 • Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, φορέων και επιβλέπουσας υπηρεσίας
 • Προβληματική διασταύρωση οδών Ουμβέρτου Αργυρού – Φλέμινγκ – ενδεχόμενη μονοδρόμηση οδών στην περιοχή οδών

Σύμφωνα με τα συλλεχθέντα στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην 1η Τεχνική Έκθεση, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί κατά τα έτη 2013-2014 δύο ατυχήματα υλικών ζημιών (1 κάθε έτος), γεγονός που δεν καθιστά τη διασταύρωση μελανό σημείο. Ως εκ τούτου προτείνεται διαμόρφωση της βλάστησης για την απομάκρυνση των οπτικών εμποδίων των οδηγών (στη συμβολή με Φλέμινγκ) με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά.

 • Πρόβλημα ως προς την πρόσβαση των οχημάτων προς τον σταθμό αυτοκινήτων Σ.Α.Σ. Α.Ε. επί της οδού 29ης Ιουνίου λόγω εργασιών στην οδό Μεραρχίας – αλλαγή της υπάρχουσας κατεύθυνσης κυκλοφορίας στην οδό Π. Μελά, από την διασταύρωση με την οδό Ερμού έως την διασταύρωση με την οδό 29ης Ιουνίου, με νέα κατεύθυνση προς την οδό 29ης Ιουνίου.

Στις εναλλακτικές προτάσεις παρεμβάσεων προτείνεται η αλλαγή κατεύθυνσης στην οδό Π. Μελά (από την οδό Ερμού έως την οδό Θεσσαλονίκης) με ειδική διάταξη για είσοδο στον σταθμό από την οδό 29η Ιουνίου (contraflow λωρίδας) αλλά και μέσω της Μεραρχίας, όπου προτείνεται η μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας από Ιουστινιανού έως Θεσσαλονίκης για το 2025, καθώς και διαδρομές με καθοδηγητική σήμανση από τις εισόδους της πόλης.

 • Μονοδρόμηση οδών Λ. Κούση και Παπακωνσταντίνου λόγω περιορισμένου πλάτους – Αμφιδρόμηση τμήματος της οδού Αίνου από την Εμ. Ανδρόνικου έως την Κυζίκου – προβληματική είσοδος σε παρακείμενη οικοδομή, γενικότερη προβληματική κίνηση των οχημάτων στην περιοχή και ειδικότερα λόγω της λειτουργίας του 9ου Δημοτικού Σχολείου (αίτημα που προσυπογράφεται από 60 κατοίκους της περιοχής).

Μελετώντας τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης (1η Τεχνική Έκθεση) ενδεχόμενη μονοδρόμηση της οδού Παπακωνσταντίνου θα αυξήσει σχεδόν στο τριπλάσιο το μήκος της διαδρομής πρόσβασης στην κεντρική περιοχή για τους κατοίκους των παρακείμενων οικοδομικών τετραγώνων.

Η οδός Λ. Κούση προτείνεται για μονοδρόμηση με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Η επιτόπια έρευνα κατέδειξε ότι το 90% των σταθμευμένων παρά την οδό Ι.Χ. οχημάτων έχουν την εν λόγω κατεύθυνση.

Όσον αφορά την οδό Αίνου προτείνεται η μονοδρόμηση στο σύνολό της και η αναβάθμιση σε αυτήν των υποδομών πεζών (πεζοδρόμια) εξαιτίας και της εγγύτητας με το 9ο Δημοτικό Σχολείο.

Ενδεχόμενη αμφιδρόμηση της οδού θα επέφερε απαγόρευση της στάθμευσης στη μια πλευρά της οδού στο τμήμα μεταξύ των οδών Κυζίκου και Εμ. Ανδρόνικου και ολική απαγόρευση της στάθμευσης στο τμήμα μεταξύ των οδών Κυζίκου και Παπακωνσταντίνου.

 • Αναβάθμιση της περιοχής Ομόνοιας και ειδικότερα το τμήμα της που συνδέει την πόλη με το αθλητικό πάρκο της Ομόνοιας – ιδιαίτερη προσοχή στις οδούς Πιττακού και Άνδρου, οι οποίες έχουν χαρακτηρισμένους ως Κ.Χ. τα Ο.Π. 498 και 502.

Η αναβάθμιση της περιοχής της Ομόνοιας εντάσσεται στις εναλλακτικές προτάσεις παρεμβάσεων για μέτρα ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή. Παράλληλα, προτείνεται μόνιμη κατασκευαστική διαμόρφωση στη διασταύρωση των οδών Πιττακού και Σύρου. [1]

 • Ορισμός νέου χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων επί της οδού Β.Βασιλείου (ορισμός της θέσης σε άλλο σημείο της οδού).

Στην αρχή της εσοχής υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι απορριμμάτων η θέση των οποίων δεν μπορεί να αλλάξει γιατί η μετατόπισή τους θα τους οδηγήσει έμπροσθεν εισόδου καταστήματος. Η μετατόπιση της θέσης στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων μπορεί να γίνει μόνο μια θέση μετά, αλλά τότε θα «κλείνει» την πρόσοψη άλλου καταστήματος (παιδικά ενδύματα) και στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η θέση θα μπορούν να σταθμεύουν Ι.Χ. αυτοκίνητα. Απαιτείται συνεννόηση μεταξύ των ιδιοκτητών των εν λόγω χρήσεων.

 • Ορθή οδοσήμανση επί της οδού Ορφέως και Κωνσταντινουπόλεως – ύπαρξη παιδιών που παίζουν στην περιοχή.

Και στα δύο σκέλη του κόμβου έχουμε σήμανση (STOP). Επιπλέον στην περιοχή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για να παίζουν παιδιά. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη κάποια επιπλέον παρέμβαση.

 • Δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων στο ξενοδοχείο «Γαλαξίας» που βρίσκεται επί των οδών Μεραρχίας και Π. Τσαλδάρη – οδός Π. Τσαλδάρη έχει χρήση αμιγούς πεζόδρομου και αποκλείει την πρόσβαση καθώς και ο μελλοντικός αποκλεισμός της οδού Μεραρχίας ή και της Εμ. Ανδρόνικου παντελώς από οχήματα.

Οι θέσεις που τώρα χαρακτηρίζονται ως ειδικές (3) επί της οδού Μεραρχίας προτείνεται να δοθούν στο σύνολο τους επί της οδού Περ. Κωστοπούλου Ο.Π. 197. Τα οχήματα τροφοδοσίας θα μπορούν να εισέρχονται κατά τις ώρες που προβλέπονται από την 619/ 2002 κανονιστική απόφαση του Δήμου Σερρών: «Λειτουργία πεζοδρόμων Δήμου Σερρών».

Τα τουριστικά λεωφορεία είναι αδύνατο να εισέρχονται σε αμιγή πεζόδρομο.

 • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης πέριξ του Ο.Π.711 στον συνοικισμό Αγίων Αναργύρων.

Πράγματι οι οδοί Δαβάκη και Ταγματάρχη Βολάνη συμβάλλουν σε οξεία γωνία στην Ε.Ο. Σερρών – Δράμας. Παρ’ όλα αυτά από τα στοιχεία των ατυχημάτων (ΐη Τεχνική Έκθεση) δεν προκύπτει το συγκεκριμένο σημείο ως μελανό.

Παρ’ όλα αυτά απαιτείται ειδική μελέτη για το σύνολο του οικισμού.

 • Προσβασιμότητα των χώρων στάθμευσης και παραμονής οχημάτων ΤΑ=Ι από ΑμεΑ.

Προτείνεται η διαμόρφωση κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες) σε όλους τους χώρους. [2]

 • Μονοδρόμηση της οδού Σταγείρων

Προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Σταγείρων με κατεύθυνση από την οδό Αθ. Αργυρού προς την οδό Αγ. Σοφίας.

 • Εξέταση μονοδρόμησης των οδών εκατέρωθεν της νησίδας στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου Σερρών.

Προτείνεται η διαμόρφωση μόνιμης κατασκευαστικής παρέμβασης (κόμβος) για την ομαλή ροή Ι.Χ. και λεωφορείων. Δημιουργία εσοχών για Ι.Χ. και λεωφορεία έτσι ώστε να αποφευχθεί η είσοδός τους εντός του προαύλιου χώρου.

Ο σχεδιασμός κυκλικών κόμβων δύο λωρίδων περιλαμβάνει μη προσπελάσιμη κεντρική νησίδα και περιμετρική ζώνη (αν κρίνεται αναγκαίο).

Επιπλέον, προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Βαλτετσίου από το άνω σκέλος του κόμβου έως τη συμβολή με την οδό Φλωρίνης. Η οδός Φλωρίνης παραμένει διπλής κατεύθυνσης.

 

Επιλογή επικρατέστερης εναλλακτικής πρότασης από την ομάδα μελέτης

Η επιλογή της επικρατέστερης εναλλακτικής πρότασης βασίζεται στα εξής συμπεράσματα:

 • Η 2η εναλλακτική πρόταση παρουσιάζει οριακά καλύτερους περιβαλλοντικούς δείκτες σε σχέση με την 1η εναλλακτική πρόταση
 • Ως προς το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης για την οδική κυκλοφορία η 1η εναλλακτική πρόταση υπερτερεί οριακά της 2ης εναλλακτικής πρότασης μόνο στην περίπτωση που ο Δήμος δεν ολοκληρώσει έως το 2025 τον σταθμό Park & Ride στο πρώην Στρ. Κολοκοτρώνη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων μέσων και μεγάλων αποστάσεων από τη δυτική είσοδο της πόλης μέσω συνδυασμένης χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και δημόσιων συγκοινωνιών.
 • Η 2η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων αναμένεται να οδηγήσει στην εξασφάλιση τακτικών εσόδων μέσω της τιμολόγησης χρήσης υπηρεσιών μετακίνησης, ήτοι ελεγχόμενη στάθμευση, υπόγειος και υπέργειος σταθμός αυτοκινήτων στη Νομαρχία αλλά και στην περιοχή του Κεντρικού Πάρκου και σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων.
 • Η 2η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων προβλέπει τη διευρυμένη εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές εκτός κέντρου γεγονός που συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον.
 • Εκτός των άλλων, πρέπει να σημειωθεί ότι η 2η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων παρουσιάζει σχετική ευελιξία κατά την εφαρμογή έργων υψηλού κόστους, δηλαδή κρίνεται ότι σε ορίζοντα δεκαετίας μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης της κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Κεντρικού Πάρκου από υπέργειους χώρους στάθμευσης σε περιοχές γειτνίασης με αυτό.

Γ ια τους παραπάνω λόγους ως

επικρατέστερη προκαταρκτική πρόταση επεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την πόλη των Σερρών με ορίζοντα το 2025 κρίνεται η 2η εναλλακτική πρόταση επεμβάσεων.

[1] Μελέτη και μονοδρόμηση των οδών Ευζώνων, Κερασούντος, Στρυμώνος και Παπαδημητρίου λόγω περιορισμένου πλάτους οδού και αυξημένης κίνησης οχημάτων και πεζών – μονοδρόμηση της οδού Παπαδημητρίου στο σύνολό της (υπάρχουσα κατάσταση: μονόδρομος κατά την άνοδο από την Θουκυδίδου έως την Κασομούλη και διπλής κατεύθυνσης έως την Μακεδονομάχων).

Στις εναλλακτικές προτάσεις παρεμβάσεων προτείνεται η μετατροπή της οδού Παπαδημητρίου σε ήπιας κυκλοφορίας – μονόδρομος με κατεύθυνση νότου – βορρά, μεταξύ των οδών Θουκυδίδου και Μακεδονομάχων.

Η οδός Ευζώνων μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας και παραμένει διπλής κατεύθυνσης με απαγόρευση στάθμευσης από τη δεξιά πλευρά στα Ο.Π 260, 261, 248 και 249.

Η οδός Κερασούντος παραμένει διπλής κατεύθυνσης με απαγόρευση στάθμευσης από τη μια πλευρά στα Ο.Π. 245, 246 και 247.

[2] Ανυπαρξία σήμανσης στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων (κάτωθεν της οού Δ. Μαρούλη, οδοίΣταματίου – Καφτατζή).

Προτείνεται η παραχώρηση προτεραιότητας, σήμανση STOP, από την οδό Καφτατζή στην οδό Σταματίου και από την παράπλευρη οδός στην οδό Δ. Μαρούλη.