Μεσοπόλεμος. Η κοίτη του παραπόταμου της σημερινής κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων

Μεσοπόλεμος. Η κοίτη του παραπόταμου της σημερινής κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων

Μεσοπόλεμος. Η κοίτη του παραπόταμου της σημερινής κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων σε φωτογραφία των Αλεξ. Πέννα – Π. Δαϊρετζόπουλου με το νερόμυλο να δεσπόζει στο χώρο.

Οι Σερραϊκές εξοχές όπως τα Κιόσκια, ο Αη-Γιάννης κ.ά. υπήρξαν “πολυάνθρωποι, μαγευτικοί και πεφιλημένοι τόποι ερώτων και τέρψεως” για δεκαετίες. Ο Ι. Τσικόπουλος σημειώνει το 1911: “Η πλευρά της κοιλάδος η παρακειμένη εις την κατοικουμένην πλευράν της πόλεως διεκοσμήθη διά νέων καφενείων, ωραίων και επί το ευρωπαϊκότερον διασκευασμένων”. Ένα από αυτά ήταν και το θρυλικό καφενείο του Άϊφελ με τη χαρακτηριστική κατασκευή – αντίγραφο του πύργου των Παρισίων που αποτελούσε το σήμα κατατεθέν του. Το 1905 στην ευρύχωρη αίθουσά του πάρθηκε από μια ομάδα νέων Σερραίων, η απόφαση της ίδρυσης του “Ορφέως” Σερρών.

(Βασίλης Τζανακάρης)