Μετάταξη στο Δημόσιο για τους υπαλλήλους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Μετάταξη στο Δημόσιο για τους υπαλλήλους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Τροπολογίες κατατέθηκαν στη Βουλή για τους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Οι δύο τροπολογίες προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς του ενεργού προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και την έναρξη ισχύος προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για όσους εργαζόμενους στην εταιρεία έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός πενταετίας, προβλέπουν δύο τροπολογίες, που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Η πρώτη τροπολογία αφορά περίπου 100 εργαζόμενους στην ΕΒΖ και η δεύτερη σχεδόν ισάριθμους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, η παροχή της δυνατότητας μεταφοράς ενεργού προσωπικού διασφαλίζει τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας, «προς τον σκοπό αφενός της διασφάλισης εξυγίανσης και βιώσιμης λειτουργίας της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα (…) και αφετέρου της ενίσχυσης των φορέων υποδοχής με ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους (…)».

Η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, ο προσδιορισμός των θέσεων των φορέων υποδοχής, η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα, θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία θα δημοσιευτεί εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Όσον αφορά τους άνω των 56 ετών, ενεργοποιείται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργασίας για τους περίπου 100 εργαζόμενους άνω των 56 ετών, οι οποίοι μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης κι όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Όπως υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση, «εξασφαλίζεται η διαβίωση και ασφαλιστική κάλυψη των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, που θα βρεθούν εκτός εργασίας, μέχρι και την έναρξη της συνταξιοδότησής τους».

Η ειδική επιδότηση -το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών- θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και θα διαρκέσει μέχρι στη συμπλήρωση -από τους δικαιούχους- των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης γήρατος. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί τους εξήντα μήνες. Οι δαπάνες που θα προκληθούν από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, θα διασφαλιστεί και το ακαταδίωκτο των νέων διοικητικών συμβουλίων, που ανέλαβαν να εκκαθαρίσουν και να διασώσουν την επιχείρηση.

Πιτσιόρλας: Εντός του έτους έρχεται πρόταση εξυγίανσης

Την εκτίμηση ότι εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία υποβολής πρότασης για το πρόγραμμα εξυγίανσης της ΕΒΖ διατύπωσε εξάλλου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας εισηγούμενος στη Βουλή τις δύο τροπολογίες.

“Πιστεύω ότι εντός του έτους θα έχουμε καταθέσει το πρόγραμμα αυτό. Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία της εξυγίανσης, καταθέτουμε τις τροπολογίες”, είπε ο κ. Πιτσιόρλας.

Αναφορικά με τις τροπολογίες, ο κ. Πιτσιόρλας διευκρίνισε ότι “για όλους τους εργαζόμενους που θα υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εργάζονται τουλάχιστον μία πενταετία στη βιομηχανία. Δεν αφορά, δηλαδή, εργαζόμενους που μπορεί να μπήκαν τώρα. Προϋπόθεση, λοιπόν, η ηλικία άνω των πενήντα έξι ετών για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και για τους υπόλοιπους δυνατότητα μεταφοράς”.