ΜΓΣ Πανσερραϊκός-ΑμεΑ : Ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από ικανότητες

ΜΓΣ Πανσερραϊκός-ΑμεΑ : Ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από ικανότητες

Με ανακοίνωσή του ο ΜΓΣ Πανσερραϊκός τμήμα ΑμεΑ επισημαίνει σχετικά με τα κρούσματα σε βάρος ατόμων με νοητική αναπηρία:

Με αφορμή κρούσματα χρόνιας αιχμαλωσίας, σεξουαλικής βίας και λεκτικού ρατσισμού σε βάρος ανθρώπων με νοητική αναπηρία, που έτυχε να γίνουν γνωστά το 2018,

Με δεδομένο ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν ούτε στοιχειώδη δικαιώματα,

Και υπολογίζοντας στην κοινωνική ευαισθητοποίηση για όλα τα δικαιώματά τους και γενικότερα για ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων ανεξάρτητα από ικανότητες,

Και σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων, η οποία έχει επικυρωθεί και απ’ την ελληνική Βουλή και απ’ την EE. (Για παράδειγμα το Άρθρο 16.1 αναφέρει: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και λοιπά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρίες, τόσο εντός όσο και εκτός της κατοικίας, από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών τους που βασίζονται στο φύλο»).

Ενώνουμε τη φωνή μας, ώστε οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία:

  1. Να προστατεύονται από σεξουαλική και κάθε μορφής σωματική βία
  2. Να προστατεύονται από λεκτικό και κάθε μορφής ρατσισμό
  3. ΟΛΟΙ να λαβαίνουν ΟΛΕΣ τις διαθέσιμες υπηρεσίες για την αναπηρία τους

Για τον ΜΓΣ Πανσερραϊκός-ΑμεΑ