ΜΙΑ ΔΕΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ (δημώδες)

ΜΙΑ ΔΕΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ (δημώδες)

δημωδες-450Μια ΔΕΗ την έχουμε

και αν δεν την πουλήσουμε

τι θα καταλάβουμε,

τι θα καζαντήσουμε.

Μες στον ψεύτικο ντουνιά

Την πουλάς κοψοχρονιά

Και ο μήνας έχει εννιά.

Όσο ζει ο άνθρωπος,

κοίτα, παρατήρησε
και με λάμπα την περνά,

όπως είπε κι ο Ταμήλος.

τι τη θέλει τη ΔΕΗ,

Μες στον ψεύτικο ντουνιά

Την πουλάς κοψοχρονιά

Και ο μήνας έχει εννιά.

ΝΙΚΟΣ ΕΠ. ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ

(nicfalag@yahoo.gr)

08/07/2014