Μιχάλης Σωτηρίου – Ψυχίατρος

Μιχάλης Σωτηρίου
Μιχάλης Σωτηρίου υποψήφιος Δημοτικός Συμβουλος στην Εκλογική Ενότητα Σερρών, με την ΣΕΡΡ.Α.Σ. 
Advertisements