Μικρό πρόβλημα μεγάλος ο κίνδυνος, στη γέφυρα του Στρυμόνα

Μικρό πρόβλημα μεγάλος ο κίνδυνος, στη γέφυρα του Στρυμόνα

Επιστολή για άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος στην γέφυρα του Στρυμόνα έστειλε στην Εγνατία οδό Α.Ε., ο πρόεδρος του ΕΒΕ Σερρών, καθώς αυτό υπάρχει πολλές ημέρες εγκυμονώντας κινδύνους για τους οδηγούς.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο κ.Μέγκλας αναφέρει:

Κυρίες, Κύριοι,

Ένα μικρής σχετικά έκτασης πρόβλημα στο οδόστρωμα του Κάθετου Άξονα 60 πάνω στην Γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα καθώς παραμένει εδώ και πολλές ημέρες χωρίς αποκατάσταση, ενέχει μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων.

Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση του οδοστρώματος για την ομαλή και χωρίς εμπόδια διέλευση των οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Συνημμένα αποστέλλουμε σχετική φωτογραφία του μέρους του δρόμου στο οποίο υπάρχει το πρόβλημα.  

Με τιμή,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος

Advertisements