Μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτηση θεραπείας για κομμένους από το γεωχωρικό έλεγχο-45 αιτήσεις θεραπείας στο νομό Σερρών

Μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτηση θεραπείας για κομμένους από το γεωχωρικό έλεγχο-45 αιτήσεις θεραπείας στο νομό Σερρών

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ -ως μόνο αρμόδιο- παραπέμπει η Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του υπουργείου όσους βιοκαλλιεργητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής (2012) για τη δράση της βιολογικής γεωργίας, λόγω μη ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων τους από τον γεωχωρικό έλεγχο.

Με αφορμή 45 αιτήσεις θεραπείας από το νομό Σερρών, (ενώ αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και σε άλλους νομούς της χώρας), έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης «εξηγεί» ότι πρόβλημα στην πληρωμή εμφανίζουν οι αντιστοιχήσεις της μηδικής με τους κωδικούς 8123 –Αποξηραμένες χορτονομές και 8121 – Τριφύλλι για αποξήρανση, αφυδάτωση της Δράσης .

Σε απάντησή της η Διεύθυνση αναφέρει ότι «δεν έχει αρμοδιότητα αποδοχής και εξέτασης της συγκεκριμένης αίτησης θεραπείας γιατί αφενός δεν έχει εκδώσει σχετική ατομική διοικητική πράξη, την οποία καλείται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει, αφετέρου έχει προβλεφθεί η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων στους φορείς υλοποίησης». Μάλιστα, τονίζει ότι αρμόδιος οργανισμός, στον οποίο καλούνται να απευθυνθούν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τις αιτήσεις θεραπείας που αφορούν απόρριψη όλων των αγροτεμαχίων με τον κωδικό 59100, «Μη ταυτοποιημένο αγροτεμάχιο από χωρικό έλεγχο», ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημήτριος Δάβαρης, που υπογράφει το σχετικό έγγραφο, αναφέρει τα εξής: «επειδή ο λόγος αυτός απαντάται σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων και σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω προβλημάτων στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη παραγωγών στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης, αλλά και για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, ο έλεγχος πληρωμής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε επιτοπίως είτε με τηλεπισκόπηση, καθώς αφορά σε μόνιμες καλλιέργειες και επιπλέον αφορά συγκεκριμένες περιοχές».

Βρείτε εδώ τα επίσημα έγγραφα:

Αίτηση θεραπείας 45 Σερραίων για τη βιολογική γεωργία1.pdf

Αίτηση θεραπείας 45 Σερραίων για τη βιολογική γεωργία2.pdf

Αντιστοίχιση ποικιλιών στις δηλώσεις για τη βιολογική γεωργία.pdf

(πηγή: agronews.gr)