Ι. Μωυσιάδης: «Εμείς μιλάμε με έργα και πρόγραμμα»

Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Ι.Μωϋσιάδης
Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Ι.Μωϋσιάδης

Ένα έργο πνοής και πολιτισμού για την τοπική κοινωνία παραδόθηκε εγκαίρως και εντός του χρονοδιαγράμματος στους πολίτες του Δήμου Ηράκλειας. Πρόκειται για την ανακαίνιση και μετατροπή του πρώην κινηματογράφου “Κεντρικόν”σε θέατρο και πολυχώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηράκλειας. Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης μεταξύ Δήμου Ηράκλειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παρελήφθη από την Αντιπεριφέρεια Σερρών, η οποία το δημοπράτησε και το ολοκλήρωσε εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Ο αντιπερειφεριάρχης Σερρών και εκ νέου υποψήφιος αντιπερειφεριάρχης με την “Αλληλεγγύη” και τον Απόστολο Τζιτζικώστα κ.Ιωάννης Μωυσιάδης αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του έργο της ανακαίνησης και μετατροπής του πρώην κινηματογράφου “Κεντρικόν” δήλωσε: “Εντύπωση μου προκαλεί που σε κάποιους δεν αρέσει όταν ακούγονται σημαντικές αλήθειες. Δεν πειράζει. Δεν τους ακολουθούμε. Εμείς μιλάμε με επιχειρήματα, με στοιχεία και αποδεδειγμένο έργο. Κι αυτό δεν κρύβεται».

Μερικά χρήσιμα στοιχεία για το έργο:

Τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηράκλειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την Πράξη “Ανακαίνιση και Μετατροπή Πρώην κιν/φου Ηράκλειας σε Θέατρο και Πολυχώρο Πολιτιστικών εκδηλώσεων”, καθώς ο Δήμος Ηράκλειας δεν είχε διαχειριστική επάρκεια και συνεπώς δεν μπορούσε να διεκδικήσει έργο του ΕΣΠΑ.

Τον Ιούνιο του 2010 έγινε το αίτημα χρηματοδότησης από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας «7-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» μεπροϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.005.484,90 ευρώ.

 • Η πράξη ένταξης εγκρίθηκε με δύο υποέργα:
 1. “Ανακαίνιση και Μετατροπή Πρώην κιν/φου Ηράκλειας σε Θέατρο και Πολυχώρο Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών”. Προϋπολογισμός υποέργου 1: 865.500 Ευρώ
 2. Προμήθεια εξοπλισμού: Προμήθεια επίπλων: καρέκλες φουαγιέ, καθίσματα κιν/φου, αυλαία καιΠρομήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού: οθόνη, βιντεοπροβολέας. Συνολικός προϋπολογισμός για τηνπρομήθεια: 139.985 Ευρώ
 • Το 1ο υποέργο “Ανακαίνιση και Μετατροπή Πρώην κιν/φου Ηράκλειας σε Θέατρο και Πολυχώρο Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ηράκλειας, Ν. Σερρών” δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2011 και συμβασιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Θεοχάρης Μιχαηλίδης με ποσό σύμβασης 461.318,53 Ευρώ.
 • Διάρκεια εκτέλεσης έργου 18 μήνες. Η Βεβαίωση περαίωσης του έργου δόθηκε στις 8-5-2013.
 • Η Προμήθεια του εξοπλισμού ξεκίνησε στις 2-4-2013 με εισήγηση για τροποποίηση του προϋπολογισμού της αρχικής μελέτης, καθώς έπρεπε να εξοπλιστεί αρτιότερα και πιο σύγχρονα η αίθουσα του κιν/φου.
 • Στις 12-7-2013 τροποποιείται η πράξη ένταξης ως προς το οικονομικό της αντικείμενο και ο προϋπολογισμός του έργου της προμήθειας από 139.985 Ευρώ γίνεται 209.000 Ευρώ.
 • Η Δημοπράτηση της προμήθειας έγινε σε τρία στάδια τον Οκτώβριο του 2013. Η Δημοπρασία ήταν μία αλλά ήταν τρία τα αντικείμενα αυτής:
 1. Προμήθεια επίπλων προϋπολογισμού: 81.588,36 Ευρώ
 2. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σκηνής (πανιά, αυλαίες, κουίντες) προϋπολογισμού: 16.359,00 ευρώ
 3. Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού προϋπολογισμού: 78.755,67 ευρώ.