Να μην εφησυχάζουν οι παραγωγοί αραβοσίτου για το επιβλαβές έντομο Diabrotica virgifera

Να μην εφησυχάζουν οι παραγωγοί αραβοσίτου για το επιβλαβές έντομο Diabrotica virgifera

Diabrotica_virgiferaΑπό τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνεται ότι όπως είναι γνωστό, ο επιβλαβής οργανισμός Diabrotica virgifera έχει ανακληθεί από οργανισμός καραντίνας, σύμφωνα με την 2014/64/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής. Η υπηρεσία μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας εγκατέστησε αυτή την καλλιεργητική περίοδο, 6 φερομονικές παγίδες σε αντιπροσωπευτικές θέσεις του νομού με σκοπό την παρακολούθηση των πληθυσμών του συγκεκριμένου εντόμου. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν στα τέλη Μαϊου – αρχές Ιουνίου και οι παρατηρήσεις γινόταν ανά δεκαπενθήμερο μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.

Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων των συλλήψεων, σύμφωνα με τα οποία, εμφανίστηκε σημαντική αύξηση των πληθυσμών του εντόμου σε ορισμένες περιοχές της Π.Ε. Σερρών. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που οι παραγωγοί δεν παρατήρησαν ζημιές από το συγκεκριμένο έντομο στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, θα πρέπει να μην εφησυχάζουν και να εφαρμόζουν τις παρακάτω καλλιεργητικές πρακτικές τόσο μετά την συγκομιδή όσο και με την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου:

  1. Αμειψισπορά. H εναλλαγή της καλλιέργειας του αραβοσίτου με άλλα είδη είναι αποδεδειγμένα η πιο αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera. Πέραν αυτού η αμειψισπορά βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση και άλλων εχθρών του αραβοσίτου (σιδηροσκούληκα, σεζάμια, πυραλίδα) αλλά και στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.
  2. 2. Μετατόπιση της ημερομηνίας σποράς της καλλιέργειας (πρώιμη ή όψιμη σπορά με υβρίδιο ανάλογου βιολογικού κύκλου). Με αυτό τον τρόπο τα φυτά αποφεύγουν το κρίσιμο στάδιο της εκκόλαψης των αυγών του Diabrotica virgifera.
  3. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου εντόμου, τα οποία όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται αφού πρώτα έχει αξιολογηθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της επέμβασης και αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες (περιβάλλον, χρήστης, μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγούμενη καλλιέργεια κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Σερρών στο τηλ. 2321355224.