Νέα (3η) παραίτηση αντιδημάρχου στον Δήμο Σερρών – Φυλλορροών συνέχεια στην «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων»

Νέα (3η) παραίτηση αντιδημάρχου στον Δήμο Σερρών – Φυλλορροών συνέχεια στην «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων»

Η παραίτηση του αντιδημάρχου Δημήτρη Μερετούδη ήρθε να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, Ετσι μετά τους Τερζή, Γάτσιο ένα ακόμη ένα «πρωτοκλασάτο»  στέλεχος αποχωρεί από την Δημοτική Αρχη, δείχνοντας ότι ο νυν Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης, αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο, της παράταξης και ότι τα αποχωρούντα στελέχη δεν τα συνδέει τίποτα με το νέο υποψήφιο Δήμαρχο της «Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων» Θεόδωρο Αραμπατζή.

Ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Παιδείας και πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. κ. Δημήτριος Μερετούδης, παραιτήθηκε σήμερα (Παρασκευή 29/3) εγγράφως, ακολουθώντας  την απόφαση που είχε λάβει η γενική συνέλευση της «Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων» , σύμφωνα με την οποία “όσα μέλη της κατέχουν αξιώματα και δεν σκοπεύουν να συμπορευθούν με τον συνδυασμό στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έπρεπε να παραιτηθούν από τις θέσεις που κατέχουν”.

Με την παραίτηση του ο κ. Μερετούδης καθιστά σαφές ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων.

Με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Σερρών ορίζεται αντικαταστάτης του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Κυρτάσογλου έως στις 31-08-2019 που λήγει και η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί πως η θέση είναι έμισθη.

Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών που θα γίνει την Τετάρτη 3 Απριλίου θα διενεργηθεί ψηφοφορία για την αναπλήρωση της θέσης του προέδρου της ΚΕΔΗΣ αλλά και του κ. Καδή στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ.

(* Η φωτογραφία είναι μόλις πριν 10 ημέρες κατα την παρουσίαση του προγραμματος αναβάθμισης σχολικών κτηρίων μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Αναλυτικά η απόφαση της αντικατάστασης του κ.Μερετούδη έχει ως εξης:

Τροποποίηση αποφάσεως ορισμού  Αντιδημάρχων και ορισμός νέου Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος Σερρών με την 175/2019 Αποφασή του τροποποιεί την αριθμ. 122/7278/24-2-1017 απόφαση  Δημάρχου Σερρών και ορίζει τον κο Δημήτριο Κυρτάσογλου, ως Αντιδήμαρχο  της  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ», κατόπιν αίτησεως παραιτήσεως με ΑΠ:  9955 /29-3-2019 που υπέβαλλε ο Αντιδήμαρχος   «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ»     κ. Δημήτριος Μερετούδης του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές και καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του  για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:

  • Του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμμάτων
  • Του τμήματος Δημόσιας Υγείας
  • Του τμήματος Παιδείας
  • Του τμήματος Δια Βίου Μάθησης

  Όλα τα προαναφερόμενα τμήματα ανήκουν στην ενιαία Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,    Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.

Σε  περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ορισθέντος Αντιδημάρχου,  τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του  όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Γκότσης.

Η θητεία του νέου Αντιδημάρχου ορίζεται από σήμερα και ισχύει έως και  31/8/2019 και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄).