Νέα διαχειριστική επιτροπή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

Νέα διαχειριστική επιτροπή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

Από την Γενική  Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 2016, εκλέχτηκαν τα 4 μη μόνιμα  μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία κατά την συνεδρίαση  της 17.2.2016 συγκροτήθηκε  σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Αριστείδης Δράγιος, Συντα/χος Συμβολαιογράφος Αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Οικονόμου, Συντα/χος  επιχ/ας Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Νικόλτσος, Συντα/χος  Δημοσιογράφος, Ταμίας Ιωάννης Ζωγράφος, Συνταξιούχος Δημοσίου.  Τα υπόλοιπα τρία μόνιμα μέλη αποτελούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι με την επωνυμία  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Τοπική Κοινότητα  Εμμ. Παπάς.

Η νέα Διαχειριστική  Επιτροπή έθεσε σαν άμεση προτεραιότητα την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της, για την υλοποίηση των καταστατικών της στόχων και οραμάτων, που αποβλέπουν  στην προβολή της ζωής και δράσης  του Εμμανουήλ Παπά και στην δημιουργία του Πνευματικού και Ιστορικού Κέντρου στην παραδοσιακή ομώνυμη γενέτειρα του Ηρωα Εμμανουήλ Παπά.