Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Νέα διοίκηση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Νέα διοίκηση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών μετά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης, που είχε πρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Μπαζδάνη.

Με το υπ’ αριθμ. 35692/Γ3/1-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έγινε γνωστή η «Συγκρότηση Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών», σύμφωνα με την αρ. 26795/Γ3/17.02.2016 (Α.Δ.Α: 7ΝΨΨ4653ΠΣ-14Ι) Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/93/24-2-2016.

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Καλόμοιρος Ιωάννης και Αντιπρόεδρος η Σιούλα Αγνή. Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

Καλόμοιρος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών ορίζονται ως εξής:

  1. Καλόμοιρος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τσιώνη Θεοχάρη του Γεωργίου, Ιατρό ειδικό Γαστρεντερολόγο.
  2. Σιούλα Αγνή του Στεργίου, Βιβλιοθηκονόμος στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγγραφέας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τόλιο Στυλιανό του Γρηγορίου, Ζωγράφο – Καθηγητή Καλλιτεχνικών.
  3. Παπούδα Καλλιόπη του Πασχάλη, Νηπιοβρεφοκόμο στον παιδικό σταθμό Μητρουσίου του Δήμου Σερρών, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου, Δημοσιογράφο.
  4. 4. Σαπουντζής Ιωάννης του Αθανασίου, Συνταξιούχος Βιβλιοθηκονόμος τέως Διευθυντής της Δ.Κ.Β. Σερρών, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παπαδημητρίου Μαρία του Χρήστου, Φιλόλογο.
  5. Πασχάλης Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ελεύθερος Επαγγελματίας – Συγγραφέας, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παπαευθυμίου Ελένη του Πέτρου, Νηπιαγωγό – Προϊσταμένη του 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών.