Νέα διοίκηση στον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών

Νέα διοίκηση στον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών

Νέα διοίκηση προέκυψε στον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών, μετά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν τον περασμένο μήνα. Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Σαββαΐδης Χαράλαµπος
  • Αντιπρόεδρος: Γκατζιός Φώτιος
  • Γραμματέας: Γκιλιµανάκης Νικόλαος
  • Ταμίας: Χανλίογλου Πολύδωρος
  • Μέλη: Γαλάνης Στέργιος, Γκότσης Στέργιος, Καρυώτης ∆ηµήτριος, Κουτρουβέλης Παναγιώτης και Πολυχρόνης Πολυχρονίου.

Σε ανακοίνωσή της η νέα διοίκηση του ΣΕΔΕ Σερρών αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστούµε πολύ όλα τα µέλη του Συνδέσµου που προσήλθαν στην εκλογική διαδικασία και τίµησαν τους υποψηφίους µε την ψήφο τους.

Ευχαριστούµε το παλαιό διοικητικό συµβούλιο για την προσπάθεια, τη συµβολή του και την οµαλότητα σε όλες τις διαδικασίες.

Ως νέο ∆.Σ., έχουµε στόχο την ένωση του Σερραϊκού εργολαβικού κόσµου και υποσχόµαστε τη βοήθεια σε κάθε µέλος που τη χρειάζεται.

Η προσπάθεια αυτή θα έχει σίγουρη επιτυχία, αν αναγνωρίσει ο καθένας ξεχωριστά τα οφέλη που παρέχει ο ΣΕ∆Ε Σερρών, που είναι πολλά, αναγνωρίσει τη συµβολή του ΣΕ∆Ε στον κλάδο µας και στηρίξει την προσπάθεια αυτή, τόσο µε την συνδροµή του ως µέλος του ΣΕ∆Ε, όσο και µε την στήριξή του στις αποφάσεις και στις µάχες, µικρές ή µεγάλες, που θα δίνει ο ΣΕ∆Ε Σερρών.

Τα ταµειακά ενήµερα µέλη, θα έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν τα διοικητικά συµβούλια και θα µπορούν να θέτουν θέµατα πριν αυτά πραγµατοποιηθούν».