Νέα «καμπάνα» 20.000€ από το ΕΣΡ, στο σερραϊκό τηλεοπτικό κανάλι ΔΙΚΤΥΟ!

Νέα «καμπάνα» 20.000€ από το ΕΣΡ, στο σερραϊκό τηλεοπτικό κανάλι ΔΙΚΤΥΟ!

ΕΣΡΣύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την 27/10 στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο σερραϊκό τηλεοπτικό κανάλι ΔΙΚΤΥΟ επιβλήθηκε νέο πρόστιμο 20.000€, για τα όσα ακούστηκαν από την τηλεοπτική εκπομπή «ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» που μεταδόθηκε πριν ένα περίπου χρόνο και συγκεκριμένα την 12.8.2013. και αφορούσε χαρακτηρισμούς του παρουσιαστή σε βάρος του Δημάρχου Σερρών Π.Αγγελίδη.

Η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις, με βάσει τις οποίες, οι κάθε είδους εκπομπές που μεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή μεταδίδονται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του.

Επίσης όπως αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης επειδή το κανάλι ήταν υπότροπο καθώς υπήρχαν άλλες 9 (εννια) αποφάσεις προστίμων ή επιπλήξεων, το πρόστιμο καθορίστηκε στις 20.000€, ενώ ο Πρόεδρος κι ένα μέλος ζήτησε να επιβληθεί πρόστιμο 30.000€!

Χαρακτηριστικά αναφέρεται:

«Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 365.268,03 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 40/27.1.2009, 275/16.6.2009, 218/4.5.2010, 124/5.4.2011, 259/4.7.2011, 301/26.7.2011, 5/7.1.2013, 234/13.6.2013, 459/23.9.2013 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 20.000 ευρώ. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 30.000 ευρώ».

 Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, αλλά η απόφαση δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα 27/10

Ολο το σκεπτικό του ΕΣΡ καθώς και τους διαλόγους ή μονολόγους που προβλήθηκαν στην επίμαχη εκπομπή μπορείτε να τους διαβάσετε εδώ

https://issuu.com/80004/docs/6__6________-____1