ΝΕΑ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σερρών

ΝΕΑ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σερρών

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ενώ,

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/ και αναπηρία.

Οι δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ υλοποιούνται μέσω της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και μέσω αυτών οι ωφελούμενες μητέρες διευκολύνονται να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής απασχολώντας ταυτόχρονα δωρεάν και δημιουργικά τα παιδιά τους εκτός του σχολικού ωραρίου και κατά τις απογευματινές ώρες, με δυνατότητα ελεύθερης προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών.

kdap-serron-fylladioΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φύλαξη με δραστηριότητες για την απασχόληση, τη διαπαιδαγώγηση, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Ειδικότερα, ανάλογα με την ηλικία, περιλαμβάνονται ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, δραστηριότητες γνώσεων και πληροφόρησης, ενισχυτική διδασκαλία, παιδαγωγικές δραστηριότητες με το ανάλογο υλικό, συζητήσεις, μουσικά ακούσματα, χορωδία, μουσικοκινητική, δραστηριότητες ζωγραφικής, κολάζ, κατασκευών, κολλητικής, πλαστελίνης, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι και θεατρική αγωγή, αφήγηση παραμυθιού, γυμναστική, διάφορα είδη χορών, σκάκι και εν γένει παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού, από αντίστοιχο     εκπαιδευτικό προσωπικό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ

Α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα,

Β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, Γ) να είναι άνεργες.

 (Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και οι μόνιμοι ή αορίστου υπάλληλοι των ΟΤΑ, α’ και β’ βαθμού. Δεν εξαιρούνται μόνο όσες μητέρες ενδιαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους στη δομή Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ) Όλες οι μητέρες πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για έως και 2 παιδιά, 30.000€ για 3 παιδιά, 33.000 για 4 παιδιά και 36.000 για 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το ποσό των 36.000€.

Ο Δήμος Σερρών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) λειτουργεί τέσσερις δομές Κ.Δ.Α.Π. (Ομόνοιας, Σφαγείων, Σκουτάρεως και Πρόβατά) και μία δομή Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ  και με τη νέα σχολική περίοδο 2016 -201 7 θα λειτουργήσει νέες επιπλέον δομές σε Δημοτικά Σχολεία, εντός αστικού ιστού της πόλης των Σερρών προκειμένου να εξυπηρετήσει και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε μεγαλύτερο αριθμό μητέρων.

*Το Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ διαθέτει δυναμικότητα 50 παιδιών, ενώ λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερρών. Δηλαδή στα δημοτικά της πόλης των Σερρών, του Λευκώνα, του Πρόβατά, του Μητρουσίου
  • Στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ . Στο fax: 23210 68909
  • Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kediser@gmail.com

kdap -συμμετοχή(1)