Νέα παράταση (μέχρι 31/10) στο Επίδομα Παραμεθορίου για τους Δημόσιους Υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών

Νέα παράταση (μέχρι 31/10) στο Επίδομα Παραμεθορίου για τους Δημόσιους Υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών

Νέα παράταση στην χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών στους δημοσίους υπαλλήλους δόθηκε με εγκύκλιο που εξέδωσε προχθες το υπουργείο Οικονομικών. Το επίδομα που ανέρχεται σε 100 ευρώ μηνιαίως (μικτά) θα συνεχίσει να χορηγείται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016.

Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβριο ο νομός Σερρών βρέθηκε εκτός της λίστας των περιοχών που το δικαιούνται (μαζί με το ν.Κιλκίς). Μετά από παρεμβάσεις που έγιναν, τελικά, η περιοχές που εξαιρούταν συμπεριλήφθηκαν σε εγκύκλιο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και είχε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.

Αρχικά, είχε δοθεί παράταση στη χορήγησή του μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016. Ωστόσο, μετά από ένα και παραπάνω μήνα από τη λήξη της προθεσμίας, όπου θα συνεδρίαζε ειδική επιτροπή που θα αποφάσιζε για τις περιοχές που θα δινόταν το επίδομα, στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2/31029/ΔΕΠ εγκύκλιο (σελ.17/49) του υπουργείου Οικονομικών δίνεται νέα παράταση.

Εκτιμάται ότι το ποσό που αναλογεί στο επίδομα για τους Δημόσιους Υπαλλήλους που εργάζονται στην Π.Ε. Σερρών (Υπάλληλοι ΔΟΥ, Καθηγητές, Δάσκαλοι, υπάλληλοι ΟΤΑ) ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το σχετικό άρθρο της νέας εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος αναφέρει τα εξής:

Επί του άρθρου 19
Επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθορίων Περιοχών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το επίδομα των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος (100 € μηνιαίως) και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί μέχρι την 31.03.2016 θα καθορισθούν εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτές, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Επισημαίνεται ότι η ως άνω προθεσμία είναι ενδεικτική. Επομένως οι Υπηρεσίες εκκαθάρισης των αποδοχών εξακολουθούν να καταβάλλουν στους δικαιούχους υπαλλήλους το συγκεκριμένο επίδομα και μετά την 31-3-2016. Σε κάθε περίπτωση η σχετική κ.υ.α. θα εκδοθεί μέχρι τις 31-10- 2016.