Νέα προγράμματα κατάρτισης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών

Νέα προγράμματα κατάρτισης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΤρία νέα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν στον τουρισμό θα υλοποιήσει το προσεχές διάστημα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει τα εξής προγράμματα :

  1. Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων
  2. Μπουφετζής-Barista
  3. Aγρότης-Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Τα προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης προσβλέπουν στην κατάρτιση 75 εργαζομένων (25 άτομα στο καθένα από τα τρία προγράμματα), εποχιακά εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών στον κλάδο του τουρισμού και δύνανται να υλοποιηθούν μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών.

Μετά το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 96 ωρών ακολουθεί η υποχρεωτική τοποθέτηση των καταρτισθέντων, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για 24 ώρες.

Να σημειωθεί πως η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και τα τρία προγράμματα αναμένεται να «τρέξουν» από τα μέσα Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο 23210 23640.