Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Βλάχων Ν.Σερρών “Γεωργάκη Ολύμπιο”

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Βλάχων Ν.Σερρών “Γεωργάκη Ολύμπιο”

Την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Βλάχων Ν.Σερρών “Γεωργάκης Ολύμπιος” με κυρίαρχο θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την Τετάρτη έγινε η κατανομή αξιωμάτων με την παρουσία και των εφτά νέων μελών του Δ.Σ.

Οι εκλογές στο Σύλλογο των Βλάχων διεξάγονται κάθε δύο χρόνια κι έτσι η ανανέωση των προέδρων συμβάλει στην δημιουργική πορεία του Συλλόγου. Νέος πρόεδρος του Συλλόγου είναι η κυρία Στεργιανή Βέρρου με αντιπρόεδρο τον κύριο Στέργιο Γαλάνη, γενική γραμματέα την Αικατερίνη Τσίκου και ταμία τον κύριο Δημήτριο Κοσκινά. Έφορος των χορευτικών τμημάτων είναι ο κ.Γεώργιος Ταΐρης , υπεύθυνη ιματισμού η κα Κερασία Γκάνα και υπεύθυνος εκδηλώσεων ο Μάριος Ζήσης .

Επίσης, την Κυριακή στην Γενική Συνέλευση εκλέχτηκαν οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Βλάχων με τους Τσίκο Γεώργιο, Κοκκώνη Δημήτριο και Κοκκώνη Γεώργιο να είναι οι τρεις πρώτοι σε ψήφους.