Νέο ΔΣ από τις εκλογές στο Σωματείο Κρεοπωλών Ν. Σερρών

κρεοπώληςΤην Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες  αρχαιρεσίες του Σωματείου Κρεοπωλών Ν. Σερρών για εκλογή

  • Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Ελεγκτική Επιτροπή
  • Αντιπροσώπους στην ΟΕΒΕΣΣ
  • Αντιπροσώπους στην ΠΟΚΚ Αθηνών

 Προηγήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Το αποτέλεσμα έχει ως εξής

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Παντόφλατζης Δημήτριος του Αχιλλέα
Αʼ Αντ/δρος :Καμπούρης Θεοφάνης του Ευαγγέλου
Γ. Γραμματέας : Φαρμάκης Παύλος του Δημητρίου  
Ταμίας: Παυλακη Διαλεχτή του Νικολάου
Μέλος Μπατσιβάρης Πέτρος του Βασιλείου
Μέλος : Κασάπης Κων/νος του Αντωνίου
Μέλος Πατρώνας Νικόλαος του Δημήτριος
Ελεγκτική Επιτροπή
Παντόφλατζης Αχιλλέας του Αθανασίου
Παντόφλατζης Αχιλλέας του Αποστόλου
Παπαζης Στυλιανός του Άγγελου
Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΣΣ
Παντόφλατζης Δημήτριος του Αχιλλέα
Καμπούρης Θεοφάνης του Ευαγγέλο
Παυλακη Διαλεχτή του Νικολάου
Φαρμάκης Παύλος του Δημητρίου  
Αντιπρόσωποι στην ΠΟΚΚ Αθηνών
Παντόφλατζης Δημήτριος του Αχιλλέα
Καμπούρης Θεοφάνης του Ευαγγέλο