Ο Σωτήρης Κοτσαμπάς επανεκλέχθηκε Πρόεδρος στην Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Σερρών

Ο Σωτήρης Κοτσαμπάς επανεκλέχθηκε Πρόεδρος στην Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Σερρών

Ο Σωτήρης Κοτσαμπάς επανεκλέχθηκε Πρόεδρος στην Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Σερρών. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες στην Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Σερρών για την ανάδειξη μελών:

 1. Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Αντιπροσώπους στην ΟΕΒΕΣΣ
 3. Αντιπροσώπους στην ΠΟΕΣΕ Αθηνών
 4. Ελεγκτική Επιτροπή

Το ψηφοδέλτιο έκλεισε τελικά με 9 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, 12 υποψηφίους για την Ομοσπονδία και 5 για την ΠΟΕΣΕ. Από τις εκλογές αυτές θα προκύψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιοτης Ένωσης. Ο πρώτος σε ψήφους είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει εντός 6 ημερών σώμα για την εκλογή Προέδρου, ταμία,και γενικού γραμματέα της Ένωσης.

Η διεξαγωγή των εκλογών ξεκίνησε στις 11:00πμ  και έληξε στις 16:00μμ.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι:

 • Κοτσαμπάς Σωτήριος του Ιωάννη
 • Σαρρηβασιλείου Κων/νος του Ευαγγέλου
 • Αμπατζίδης Ηλίας του Ιωάννη
 • Σπλήνα Μελπομένη του Κων/νου
 • Σιάπκαλης Κων/νος του Βασιλείου
 • Πανταζής Ευστράτιος του Νικολάου
 • Μάτσικας Παύλος του Μιχαήλ

Αντιπρόσωποι στην  ΟΕΒΕΣΣ εκλέγονται οι:

 • Κοτσαμπάς Σωτήριος του Ιωάννη
 • Τόλιος Μιχαήλ του Δημητρίου
 • Σαρρηβασιλείου Κων/νος του Ευαγγέλου
 • Σπλήνα Μελπομένη του Κων/νου
 • Σιάπκαλης Κων/νος του Βασιλείου
 • Αμπατζίδης Ηλίας του Ιωάννη

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΕΣΕ Αθηνών

 • Κοτσαμπάς Σωτήριος του Ιωάννη
 • Τόλιος Μιχαήλ του Δημητρίου
 • Σιάπκαλης Κων/νος του Βασιλείου

Για την Ελεγκτική Επιτροπή οι:

 • Σπλήνα Φωτεινή του Κων/νου
 • Γκίζης Παναγιώτης του Αποστόλου

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Σερρών μετά από πρόσκληση του πλειοψηφιών Συμβούλου με μοναδικό θέμα συζήτησης
1. Συγκρότηση σε σώμα – Κατανομή αξιωμάτων
Ομόφωνα αποφασίσθηκε

Πρόεδρος: Κοτσαμπάς Σωτήριος
Α’ Αντιπρόεδρος: Σαρρηβασιλείου Κων/νος
Β’ Αντιπρόεδρος: Σιάπκαλης Κων/νος
Γ. Γραμματέας : Σπλήνα Μελπομένη
Ταμίας : Αμπατζίδης Ηλίας
Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων: Πανταζής Ευστράτιος
Υπεύθυνος εκπαιδευτικών συνεδρίων και Γαστρονομικών Ημερίδων: Μάτσικας Παύλος

https://youtu.be/xXILKT2a7gU